Doručování do datových schránek mezi soukromými subjekty jen na žádost

datum: 20.10.2022

Zákon o elektronických úkonech umožňuje doručování dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, které nejsou orgánem veřejné moci, avšak podle jeho § 18a je možné dodání dokumentů z datových schránek těchto osob do jejich datových schránek jen v případě, že o to nejen adresát, ale i odesílatel dokumentu, Ministerstvo vnitra (vyznačením příslušného příznaku v ISDS) požádali.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing