Zastavit exekuci lze pouze při splnění povinnosti mimo rámec exekučního řízení

datum: 1.4.2024

Dle usnesení Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 37 Co 17/98 z 23.2.1998 může soud exekuci zastavit dle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. pokud ke splnění povinnosti dojde mimo rámec exekučního řízení, tedy nikoli provedením nařízené exekuce.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing