Novelizace exekučních předpisů od 1.7.2015

datum: 28.6.2015

1.7.2015 nabývá účinnosti zákon č. 139/2015 Sb. jímž dochází k další novelizaci občanského soudního řádu, exekučního řádu a katastrálního zákona. Největší změny v dosavadním procesu exekucí spočívají v tom, že postih majetku manžela povinného je podmíněn výsledkem lustrace v Seznamü listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky, který takový postih nevyloučí. Dále zaniká exekutorské zástavní právo jako jeden ze způsobů provedení exekuce volitelných exekutorem na základě obecného návrhu oprávněného na provedení exekuce, když nadále je bude možno zřídit jen dle výslovného návrhu na jeho zřízení po povinné náhradě nákladů exekuce oprávněným, který nemá právo na jejich náhradu. K jeho zrušení může po právní moci exekučního příkazu, jímž bylo zřízeno, dojít jen soudem. Konečně se zavádí paušální nárada nákladů v řízení úspěšnému účastníkovi, který není zastoupen advokátem.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing