Rozhodný je směnný kurz cizí měny platný v době splatnosti půjčky

datum: 21.7.2015

Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 3. 2. 2010 pod sp. zn. II. ÚS 219/10 považoval za správný postup obecného soudu, který určil výši dlužné částky použitím směnného kurzu cizí měny platného v době splatnosti předmětné půjčky, neboť nesplnění povinnosti dlužníka vrátit předmětnou dlužnou částku řádně a včas nelze klást k tíži věřitele, který by v případě řádného a včasného splnění povinnosti ze strany stěžovatelky mohl vrácené peníze dále využít či investovat, a to právě v hodnotě platné v době splatnosti dlužné částky. Příslušné kurzy jsou k dispozici zde: https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing