Exekučnímu soudu nepřísluší přezkoumávat platnost rozhodčí smlouvy

datum: 4.8.2015

Judikatura obecných soudů se začíná přiklánět k řešení, že v řízení o výkon rozhodnutí, potažmo exekuci, nelze přihlížet u rozhodčího nálezu k neplatné rozhodčí smlouvě. Tento právní názor lze vyvodit například z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014 sp. zn. 30 Cdo 3712/2012 ze kterého plyne, že v případě rozhodčích nálezů nepřísluší exekučnímu soudu přezkoumávat platnost rozhodčí smlouvy.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing