Vymáhání pohledávky po jednateli dlužníka

datum: 29.10.2015

§ 99 insolvenčního zákona dává věřitelům možnost požadovat úhradu v insolvenčním řízení neuspokojené pohledávky po statutárních orgánech dlužníka. To v případě, kdy jednatel dlužníka nesplnil zákonnou povinnost podat včasný insolvenční návrh.

 

Podnikatelé a statutární orgány právnických osob mají povinnost podat insolvenční návrh okamžitě, jakmile mají možnost zjistit svůj úpadek, tj. buď platební neschopnost, nebo předlužení. Často však uzavírají nové obchody se svými věřiteli v době, kdy pro existující úpadek dávno měl být podán insolvenční návrh.

 

V těchto případech mají věřitelé možnost domáhat se náhrady způsobené škody po statutárních orgánech, popřípadě samotném podnikateli.

 

Takto ale nelze vymáhat škodu z neuhrazené pohledávky, která by vznikla i v případě, kdyby byl insolvenční návrh podán včas (např. pohledávka vůči dlužníku z odpovědnosti za vady, za škodu, z odstoupení od smlouvy).

 

Aby náhrada škody po statutárních orgánech dlužníka (zejména jednatelích, resp. členech představenstva, ale třeba také likvidátoru dlužníka) mohla být úspěšně vymáhána u soudu, je třeba zkoumat několik podmínek, zejména:


  • - na majetek dlužníka byl v insolvenčním řízení prohlášen konkurz

  • - v insolvenčním řízení byly zjištěny i dříve splatné pohledávky jiných dlužníků

  • - pohledávka byla v řízení zjištěna (tedy nepopřena insolvenčním správcem)

  • - pohledávka má právní důvod založený s dostatečným odstupem od splatnosti nejstarších pohledávek dlužníka (časový test)

  • - kdo byl statutárním orgánem dlužníka v rozhodné době, a kdo je tedy odpovědný (může jít o více osob)

  • - zda sama taková osoba je dostupná a řízení proti ní má smysl (např. zda není ve výkonu trestu, zda sama není v insolvenci nebo exekuci)

Autorem textu je Mgr. Lukáš Mokrý, advokát advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing