Při zajištění aktiv povinného exekutor vyčísluje náklady z vymáhané (nikoli vymožené) částky

datum: 8.12.2015

Okresní soud v Jindřichově Hradci zaujal 1.9.2015 ve svém usnesení čj. 10 EXE 2798/2013-20 stanovisko, že ustanovení § 5 odst. 1 vyhl. č. 330/2001Sb. vyvolává úvahy o nutnosti stanovení odměny exekutora až poté, kdy je peněžitá pohledávka vymožena, avšak tento princip v exekučním řízení nelze aplikovat bezvýjimečně. Tam, kde exekutor provádí zajištění aktiv povinného, je nezbytné, aby vyčíslil své náklady a v takovém případě musí exekutor stanovit náklady včetně odměny exekutora a exekutor takvychází při stanovení své odměny z částky vymáhané a nikoliv vymožené. V případě, kdy je již vydána dražební vyhláška k prodeji nemovitosti povinného, nastává situace, kdy exekutor musí přihlásit svou pohledávku včetně nákladů exekuce. V takovémto případě je namístě rozhodnout tak, jak učinil exekutor, přičemž nedojde-li k vymožení pohledávky oprávněného tímto způsobem, bude na exekutorovi, aby vydal další příkaz k úhradě nákladů exekuce v souladu s ust. § 6 vyhl. č. 330/2001 Sb.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing