Nepodepsaný dokument odeslaný z datové schránky odesilatele má účinky jím podepsaného dokumentu

datum: 7.3.2016

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 8 As 89/2011-31 z 17.2.2012 má podání učiněné prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stejné právní účinky jako písemné podání podepsané a doručené do podatelny orgánu veřejné moci.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing