Likvidátorovi lze účinně doručovat do datové schránky jím likvidované právnické osoby

datum: 10.3.2016

Dle č. j. 5 Afs 131/2014-42 Nejvyššího správního soudu z 5. 11. 2014, s odkazem na § 193 zákona č. 89/2012 Sb. v návaznosti na § 46 odst. 1 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s., z právní úpravy nevyplývá povinnost soudu zasílat písemnosti likvidátoru namísto příslušné právnické osoby, která je účastníkem soudního řízení.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing