O vrácení přeplatku povinnému soudní exekutor nerozhoduje

datum: 29.3.2016

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové čj. 21Co 38/2016-120 z 29. února 2016 ze zákonných ustanovení obsažených v exekučním řádu či občanském soudním řádu nelze dovodit, že by soudní exekutor měl rozhodovat o vrácení přeplatku na vymoženém plnění. Postup soudního exekutora má být takový, že vymožené finanční prostředky, které zbývají po uspokojení všech vymáhaných pohledávek (včetně nákladů exekuce) bez dalšího vrátí povinnému.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing