Podnět k zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti podává soudní exekutor

datum: 16.6.2016

Dle usnesní Nejvyššího soudu ČR z 26.3.2008 ve věci 20 Cdo 5293/2007 z povahy exekuce podle zákona č. 120/2011 Sb. vyplývá, s ohledem na odlišnost exekuce od soudního výkonu rozhodnutí, že podnět k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř. z důvodu nemajetnosti nepodává povinný, nýbrž soudní exekutor.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing