< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - >
18.7.2024

Osvobození po oddlužení

Dle Insolvenční zákon, 4. vydání, 2021, s. 1659 - 1666: Erbsová, H., Moravec, T., Kotoučová, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 1838 s. § 414 Pokud není rozhodnutí o osvobození vydáno, ...

Zobrazit celý článek
21.6.2024

K § 46 odst. 7 exekučního řádu

Účelně vynaložené náklady exekuce, jejichž součástí je také odměna exekutora, se nestávají součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Tuto svoji judikaturu (viz např. nálezysp. zn. IV. ÚS 378/16, IV. ÚS 2264/16 a další) Ústavní soud připomněl ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 2881/17. ...

Zobrazit celý článek
2.6.2024

Splatnost

Dle usnesení Okresního soudu v Náchodě č.j. 22 EXE 821/2023-79 z 3.4.2024 je klíčové správné porozumění termínu splatnost výživného, které bylo stanoveno povinnému hradit „nejpozději do každého 15. dne měsíce předem k rukám matky nezletilé“. Splatnost výživného přitom upravuje § 921 odst. 1 o. z. Sousloví „měsíčně předem“ (přímo uvedené v ...

Zobrazit celý článek
2.5.2024

Přípustné hodnocení znaleckého posudku soudem

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně uvádí (např. v usnesení ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4292/2016), že při hodnocení znaleckého posudku musí soud zkoumat, zda provedený úkon byl učiněn řádně, tj. zda znalec dodržel uložené zadání. Zjistí-li soud, že znalec zcela nesplnil úkol, který mu soud ...

Zobrazit celý článek
12.4.2024

Úhrada nákladů exekuce je veřejnoprávní povinnost a součást nároku z titulu

Městský soud v Praze ve svém usnesení č.j. 35 Co 54/2024-65 z 28.3.2024 ve 12. odstavci jeho odůvodnění uvedl, že úhrada nákladů exekuce ve prospěch soudního exekutora je veřejnoprávní povinnost. Současně, ve shodě s unsesením Nejvyššího soudu z 26.4.2006 pod sp. zn. 20 Cdo 420/2006, publikovaným pod č. 35/2008 Sbírky soudních roznodnutí ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing