< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
12.4.2024

Úhrada nákladů exekuce je veřejnoprávní povinnost a součást nároku z titulu

Městský soud v Praze ve svém usnesení č.j. 35 Co 54/2024-65 z 28.3.2024 ve 12. odstavci jeho odůvodnění uvedl, že úhrada nákladů exekuce ve prospěch soudního exekutora je veřejnoprávní povinnost. Současně, ve shodě s unsesením Nejvyššího soudu z 26.4.2006 pod sp. zn. 20 Cdo 420/2006, publikovaným pod č. 35/2008 Sbírky soudních roznodnutí ...

Zobrazit celý článek
1.4.2024

Zastavit exekuci lze pouze při splnění povinnosti mimo rámec exekučního řízení

Dle usnesení Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 37 Co 17/98 z 23.2.1998 může soud exekuci zastavit dle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. pokud ke splnění povinnosti dojde mimo rámec exekučního řízení, tedy nikoli provedením nařízené exekuce. ...

Zobrazit celý článek
1.4.2024

Zatěžování nemovitostí nájmem

Dle rozsusku Nejvyššího soudu sp. zn. 2416/2020 z 11.11.2020 se zákaz nakládání s nemovitosmi uložený předběžným opatřením vztahuje rovněž na zatěžování nemovitostí závazkovými právy, jakými je i nájemní právo.  ...

Zobrazit celý článek
1.4.2024

Přednost EXE před INS

Nejvyšší soud zformuloval pro konkursní poměry podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v usnesení ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 4462/2011, že věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže uspět s insolvenčním návrhem. Insolvenční ...

Zobrazit celý článek
1.4.2024

Žaloba povinného vůči věznici

V usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů čj. Konf 1/2018-6  ze dne 12.2.2019 ten ve věci, ve které se žalobce domáhal soudní ochrany proti postupu věznice, která mu převážnou část pobíraného starobního důchodu neponechávala na zvláštním účtu vedeném podle § 25 zákona o výkonu trestu odnětí ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing