< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
29.1.2022

K započítávání dílčího plnění povinného do 31.12.2021

Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 14 Co 239/2019 publikovaného pod R 56/2017 civ. povinný nemůže určit, nač má být plněno při uspokojování pohledávky v exekučním řízení. Toto pravidlo platilo do 31.12.2021 a platí i nadále po účinnosti od 1.1.2022 § 265a o.s.ř.  ...

Zobrazit celý článek
10.1.2022

Možnost postihu majetku domnělého nabyvatele od povinného

Nejvyšší soud České republiky rozhodl 26.05.2011 pod sp. zn. 33 Cdo 2350/2009, že exekutor je při provádění exekuce oprávněn prejudiciálně posoudit platnost právního úkonu, jímž povinný po nařízení exekuce převedl nemovitosti na třetí osobu, a dospěje-li k závěru, že tento právní úkon je neplatný, exekuci prodejem nemovitosti provede, i když není povinný zapsán ...

Zobrazit celý článek
7.1.2022

Dražba (dobrovolná) jako další činnost exekutora

Exekutor je podle § 76 odst. 2 EŘ oprávněn k provedení dražby movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Dražba prováděná exekutorem podle tohoto ustanovení je zvláštní ...

Zobrazit celý článek
17.12.2021

PF 2022

Děkujeme všem spolupracovníkům a těm, kteří v nás vložili svou důvěru a přejeme Vám klidné Vánoce a po všech stránkách radostný nadcházející rok. ...

Zobrazit celý článek
15.11.2021

K přípustnosti přihlášky odměny exekutora do insolvence v případě, že nic vymohl

Nález Ústavního soudu III. ÚS 1231/20 z 6.10.2020 zodpověděl, že jestliže § 11 odst. 2 exekučního tarifu předpokládá, že soudní exekutor, který v exekuci nic nevymohl, bude mít právo na odměnu podle § 90 odst. 1 exekučního řádu až v případě zastavení exekuce, neznamená to, že lze toto právo soudnímu exekutorovi ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing