< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >
20.10.2022

Doručování do datových schránek mezi soukromými subjekty jen na žádost

Zákon o elektronických úkonech umožňuje doručování dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, které nejsou orgánem veřejné moci, avšak podle jeho § 18a je možné dodání dokumentů z datových schránek těchto osob do jejich datových schránek jen v případě, že o to nejen adresát, ale i odesílatel dokumentu, Ministerstvo ...

Zobrazit celý článek
18.7.2022

K účinkům doručení výzvy dle § 46 odst. 6 EŘ

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud exekuční ve svých usneseních č.j. 55 EXE 1463/2021-48 z 28.4.2022 a 55 EXE 1463/2021-57 z 19.7.2022 judikoval ve shodě s nálezem Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 sp. zn. II. ÚS 262/16, že účinky výzvy k dobrovolnému splnění se podle zákona ve vztahu k povinnému projeví ...

Zobrazit celý článek
6.7.2022

K aplikaci § 262b o.s.ř.

Speciální důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu podle § 262b odst. 2 se uplatní jen v případě, že výkon rozhodnutí je veden za účelem vydobytí dluhu, který patří do společného jmění povinného a jeho manžela nebo dluhu povinného pro který je možno i nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném ...

Zobrazit celý článek
16.5.2022

K přiměřenosti rozsahu exekuce

Způsobilou obranou proti nepřiměřenému rozsahu exekuce je návrh povinného na částečnézastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 4 o. s. ř. , v němž je dle usnesení Městského soudu v Prazeze z 18.3.2003 pod sp. zn. 14 Co 98/2003, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisekNejvyššího soudu pod číslem 77/2003, pokud toto ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing