< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
1.4.2024

Přednost EXE před INS

Nejvyšší soud zformuloval pro konkursní poměry podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v usnesení ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 4462/2011, že věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže uspět s insolvenčním návrhem. Insolvenční ...

Zobrazit celý článek
1.4.2024

Žaloba povinného vůči věznici

V usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů čj. Konf 1/2018-6  ze dne 12.2.2019 ten ve věci, ve které se žalobce domáhal soudní ochrany proti postupu věznice, která mu převážnou část pobíraného starobního důchodu neponechávala na zvláštním účtu vedeném podle § 25 zákona o výkonu trestu odnětí ...

Zobrazit celý článek
19.3.2024

K platnosti dohody o narovnání

Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 Cdo 557/2018-84 z 29.1.2020 je narovnání (transactio) dohoda účastníků závazkového právního vztahu, kterou účastníci odstraňují spornost nebo pochybnost vzájemných práv a povinností tím, že je ruší a nahrazují je novými. Dosavadní závazek tak zaniká a je nahrazen závazkem novým, který vyplývá z narovnání. Dohoda ...

Zobrazit celý článek
29.2.2024

K rozsahu použitelnosti § 164 o.s.ř.

Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 55 Co 179,180/2023- 677 z 2.9.2023 vyslovil, že nemá výhrady k tomu, když je zjevná nesprávnost spočívající v „přeřeknutí“ soudce následně opravena postupem dle § 164 o.s.ř. Argumentace, že soud je vázán, případně i svým nesprávným rozhodnutím, že tedy § 164 o. s. ř. ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing