< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
12.2.2024

Důsledek INS pro běh lhůt v EXE

Stanoví-li insolvenční zákon v § 109 odst. 1 písm. c), že výkon rozhodnutí lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, má tím především na mysli procesní úkony (obvykle rozhodnutí k tomu povolaných subjektů – například soudu či exekutora) směřující k vymožení pohledávky. Neznamená to ale, že ...

Zobrazit celý článek
26.1.2024

Seznam přihlášek není překážkou výkonu primárního titulu

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 23.7.2012 pod sp.zn. 20 Cdo 1637/2010 uzavřel, že „Vzhledem ke skutečnosti, že seznam přihlášek je veřejnou listinou, není vybaven účinky právní moci, jež zákon s rozhodnutím spojuje, a nepředstavuje překážku, která by po zrušení konkursu bránila projednání sporu o stejné plnění před orgánem, do ...

Zobrazit celý článek
15.1.2024

stav webu na přelomu let 2023/2024

Úřední hodiny úřadu, kdy je možno v jeho prostorách též nahlížet do spisu, vyžadovat informace, či skládat hotovostní platby, a to vždy po telefonické domluvě, jsou:   pondělí od 13.00 do 15.00 a úterý od 9.00 do 12.00.   Telefonní číslo úřadu je: +420 702 807 000, zejména pro účely dražeb potom též +420 737 393 721. Úřad bude pro osobní návštěvy uzavřen od 20.12.2023 ...

Zobrazit celý článek
22.11.2023

Legitimace k popření pohledávky a jeho včasnost

Nejvyšší soud dospěl ve svém usnesení ve věci 20 Cdo 2147/2010 z 30.5.2012 na základě § 337b odst. 3 o. s. ř., dle kterého každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí a k námitkám osob, které se k rozvrhovému jednání ...

Zobrazit celý článek
15.10.2023

Zadržení věci třetí osoby

Rozsudkem pod sp. zn. 21 Cdo 2265/2005 z 27. 9. 2006 publikovaným pod zn. C 4585 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 5/2007 ten vyložil, že ten, kdo věc podle platné smlouvy nebo z jiného právního důvodu převzal, je povinen ji vrátit (vydat) tomu, kdo mu ji odevzdal, ledaže by ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing