< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
15.11.2021

K přípustnosti přihlášky odměny exekutora do insolvence v případě, že nic vymohl

Nález Ústavního soudu III. ÚS 1231/20 z 6.10.2020 zodpověděl, že jestliže § 11 odst. 2 exekučního tarifu předpokládá, že soudní exekutor, který v exekuci nic nevymohl, bude mít právo na odměnu podle § 90 odst. 1 exekučního řádu až v případě zastavení exekuce, neznamená to, že lze toto právo soudnímu exekutorovi ...

Zobrazit celý článek
6.10.2021

Notářský zápis jako ex. titul - náležitosti a účinky

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 207/2004 z 20.01.2005 zformuloval požadavky na notářský zápis jako exekuční titul a jeho účinky v exekučním řízení.   Konkrétně pak dospěl k závěru, že notářský zápis je exekučním titulem, jestliže při splnění formálních náležitostí stanovených pro sepisování notářských zápisů o právních úkonech vyhovuje co ...

Zobrazit celý článek
31.7.2021

Překážka rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce

Pokud jsou důvody „nového“ návrhu povinného na zastavení exekuce totožné (vycházejí ze shodných skutkových tvrzení) s návrhem předchozím, je judikatura Nejvyššího soudu konzistentní v tom, že v případě, že další návrh povinného na zastavení exekuce v tomtéž řízení, mezi týmiž účastníky a pro tutéž pohledávku je svou podstatou totožný s dřívějším ...

Zobrazit celý článek
13.7.2021

Důsledek vad přihlášky pohledávky do dražby

Krajský soud v Brně vydal pod Č. j. 20 Co 258/2019-2617. ledna 2020 uzavřel, že speciální upozornění a poučení, jichž se věřitelům dostává dražební vyhláškou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 43 o.s.ř.; soud (soudní exekutor) tedy není povinen nejen postarat se o odstranění vad přihlášky, ale ani vyhledávat (vyžadovat po přihlašovateli, popř. ...

Zobrazit celý článek
2.7.2021

Ke splnění dluhu poštovním poukazem

Pro závěr o splnění povinností přiznaných exekučním titulem není rozhodující, kdy povinný příslušnou částku poukázal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ani to, kdy se poukázka dostala do dispoziční sféry oprávněného, ale to, kdy byla oprávněnému částka skutečně vyplacena (viz výslovné znění § 1957 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Hodlá-li ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing