< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >
27.5.2020

K předmětu postihu pohledávky z bankovního účtu

Nejvyšší soudu vyjádřil v rozsudku ze dne 14. dubna 2000 pod sp. zn. 21 Cdo 1774/99 uveřejněném pod číslem 4/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k němuž se přihlásil naposledy přinejmenším 27.2.2020 ve svém usnesení č. j. 22 Cdo 3847/2019-842, a poukazovaném i Ústavním soudem v jeho nálezu pléna z 1.12.2015 ...

Zobrazit celý článek
22.4.2020

Pohledávky za podstatou - nové pohledávky

Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením č.j. 20 Co 172/2019-14 z 20.6.2019 potvrdil, že ze smlouvy o vzájemném plnění, kde již dlužník ve svůj prospěch a po rozhodnutí o svém úpadku konzumoval plnění, ale dosud za to nezaplatil a smlouva nebyla insolvenčním správcem žalované vypovězena (srov. § 168 odst. 2 ...

Zobrazit celý článek
10.4.2020

Princip jednoty soukromého práva - přednost úhrady dle OZ 40/1964 Sb.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku pod sp. zn. 33 Cdo 1598/2009 z 21.10.2010 dovodil, že jestliže plnění dlužníka v režimu občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nestačí na vyrovnání celého dluhu (jistiny a příslušenství) a dlužník při plnění neurčí, zda chce vyrovnat jistinu nebo příslušenství, popř. v jakém poměru, ačkoliv tuto možnost ...

Zobrazit celý článek
6.4.2020

K okamžiku provedení exekuce

Nejvyšší soud dne 25.2.2010 v rozsudku pod sp. zn. 20 Cdo 4267/2007 přijal názor, že v případě uzavření dohody oprávněného se soudním exekutorem mající charakter smlouvy o plnění jinému ve smyslu § 562 (dnes § 1951) občanského zákoníku, která neodporuje účelu exekučního řízení, dochází již poukázáním vymáhané pohledávky na účet exekutora k ...

Zobrazit celý článek
5.4.2020

K res iudicata a zastavení řízení

Překážku věci pravomocně rozhodnuté může založit pouze rozhodnutí soudu ve věci samé. K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1693/2012, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. září 2016, sp. zn. 28 Cdo 1214/2016. Rozhodnutí o zastavení řízení (včetně výroku o nákladech řízení) rozhodnutím ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing