< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
23.4.2021

K popírání pohledávek přihlášených do rozvrhu výtěžku dražby nemovitých věcí

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 2147/2010 z 30.5.2012 mohou být pohledávky přihlášené do rozvrhu výtěžku prodeje nemovitých věcí popřeny každým z účastníků rozvrhu, tedy věřiteli, osobami oprávněnými z věcných a nájemních práv, a povinným co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to při rozvrhovém ...

Zobrazit celý článek
21.4.2021

Zřízení EZP po zahájení insolvenčního řízení

Dle usnesení Nejvyššío soudu č.j. 20 Cdo 2081/2020-224 z 11.8.2020 s ohledem na to, že po zahájení insolvenčního řízení lze exekuci nařídit nebo zahájit, nelze ji však již provést (§ 109 odst. 1 písm. c) ins. zák.), je možno, přestože pouhým jazykovým výkladem zákonných ustanovení lze dospět k závěru, že po zahájení insolvenčního řízení nemůže ...

Zobrazit celý článek
30.3.2021

Vyzvat ve smyslu § 1931 OZ lze i jen exekučním návrhem

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 20 Cdo 3782/2018 z 3.12.2018 „Zákon nestanoví obsahové žádosti (výzvy) k zaplacení celé pohledávky podle ustanovení § 1931 o. z. Za žádost je proto třeba považovat jakýkoliv projev vůle, z něhož je zřejmý úmysl oprávněné žádat povinnou o zaplacení celého dluhu." Poukazuje pro srovnání například ...

Zobrazit celý článek
25.3.2021

Vůči soudu nelze spáchat podvod uvedením v omyl smyšleným návrhem

Nejvyšší soud České republiky dospěl 28.04.2005 ve svém usnesení pod sp. zn. 11 Tdo 229/2004 k závěru, že naplnění zákonného znaku skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. spočívajícího v „uvedení někoho v omyl“ nelze spatřovat v tom, že obviněný podal k soudu žalobu, která obsahuje vědomě nepravdivá ...

Zobrazit celý článek
10.3.2021

K plnění pod tíhou exekuce

Obvodní soud pro Prahu 10 prezentuje ve svém usnesení č.j. 54 EXE 2508/2020-26 z 11.12.2020 bez dalšího závěr, že pakliže bylo plněno po zahájení exekuce, je toto plnění považováno za plnění pod tíhou exekuce, a soudní exekutor má tak právo na úhradu nákladů exekuce. ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing