< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - >
11.9.2023

Povinnost oprávněného k úhradě nákladů zastavené exekuce

Městský soud v Praze ve svém usnesení č. j. 30 Co 150/2023-95 ze 7.8.2023 v odstavci 10. jeho odůvodnění cituje následující závěry vyšších soudů:   Nejvyšší soud již ve svém stanovisku k výkladu zákona č. 120/2001 Sb. (publikovaném pod R 31/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) vyjádřil názor, že ustanovení § 89 e. ...

Zobrazit celý článek
5.8.2023

Druhotná moderace odměny soudního exekutora je v zásadě nepřípustná

Ústavní soud svým nálezem I. ÚS 2353/21 ze dne 25.01.2022, jehož závěry potvrdil třeba nálezem II. ÚS 2029/22 z 26.6.2023, vyloučil pravomoc exekučního soudu k jakési druhotné moderaci odměny soudního exekutora dle jeho uvážení (diskrece), pod sazby stanovené ...

Zobrazit celý článek
6.7.2023

Vázanost obsahem námitek proti PÚNE

Ústavní soud svým usnesením z 26.1.2012 pod sp. zn. I.ÚS 1086/09 potvrdil, že námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce musí (vedle obecných náležitostí) obsahovat i důvod, pro který účastník nesouhlasí s obsahem příkazu k úhradě nákladů exekuce a obsahem uvedeného důvodu je exekutor i soud při rozhodování o námitkách vázán. ...

Zobrazit celý článek
21.6.2023

Doručování do ciziny česky

Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 25.10.2005 sp.zn. Pl. ÚS – st. 20/05 i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11.9.2013 sp.zn. 19 Co 67/2018, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. R 67/2018 zní, že základní právo garantované čl. 37 odst. 4 ...

Zobrazit celý článek
15.6.2023

K přiměřenosti prodeje nemovitých věcí

K otázce přiměřenosti exekuce prodejem nemovitých věcí při nízké vymáhané pohledávce se opakovaně vyjádřil Nejvyšší soud ve svých rozhodnutí pod sp.zn. 20 Cdo 2103/2002, 20 Cdo 352/2005, 20 Cdo 1281/2004, 26 Cdo53/2015 a 20 Cdo 3642/2012 a Nejvyšší správní soud v rozhodnutí č.j. 14 Kse 1/2010-146, ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing