< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
6.7.2022

K aplikaci § 262b o.s.ř.

Speciální důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu podle § 262b odst. 2 se uplatní jen v případě, že výkon rozhodnutí je veden za účelem vydobytí dluhu, který patří do společného jmění povinného a jeho manžela nebo dluhu povinného pro který je možno i nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném ...

Zobrazit celý článek
16.5.2022

K přiměřenosti rozsahu exekuce

Způsobilou obranou proti nepřiměřenému rozsahu exekuce je návrh povinného na částečnézastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 4 o. s. ř. , v němž je dle usnesení Městského soudu v Prazeze z 18.3.2003 pod sp. zn. 14 Co 98/2003, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisekNejvyššího soudu pod číslem 77/2003, pokud toto ...

Zobrazit celý článek
17.2.2022

Šikanózní exekuční návrh

Důvodem zastavení exekuce může být na základě rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 28. července 2016 pod sp. zn. 20 Cdo 366/2016 odepření poskytnutí oprávněým povinnému nezbytné součinnosti ke včasnému splnění závazku, které má charakter zneužití práva. Šikanózním exekučním návrhem je např. takový návrh, jehož podání není primárně motivováno snahou domoci se plnění, ale ...

Zobrazit celý článek
29.1.2022

K započítávání dílčího plnění povinného do 31.12.2021

Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 14 Co 239/2019 publikovaného pod R 56/2017 civ. povinný nemůže určit, nač má být plněno při uspokojování pohledávky v exekučním řízení. Toto pravidlo platilo do 31.12.2021 a platí i nadále po účinnosti od 1.1.2022 § 265a o.s.ř.  ...

Zobrazit celý článek
10.1.2022

Možnost postihu majetku domnělého nabyvatele od povinného

Nejvyšší soud České republiky rozhodl 26.05.2011 pod sp. zn. 33 Cdo 2350/2009, že exekutor je při provádění exekuce oprávněn prejudiciálně posoudit platnost právního úkonu, jímž povinný po nařízení exekuce převedl nemovitosti na třetí osobu, a dospěje-li k závěru, že tento právní úkon je neplatný, exekuci prodejem nemovitosti provede, i když není povinný zapsán ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing