< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >
17.1.2020

K podmínkám výkonu cizích rozhodčích nálezů

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 16. 8. 2017 pod sp. zn. 20 Cdo 5882/2016 a usnesení ze dne 3. 11. 2016, sp.zn. 20 Cdo 1165/2016 nelze rozhodčí nález podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstvazahraničních věcí ...

Zobrazit celý článek
10.1.2020

K platnosti ujednání o splatnosti stanovené notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti

Dle usnesení Nejvyššího soudu z 24.9.2019 pod sp. zn. 20 Cdo 3009/2019 není vyloučeno, že v rámci jednoho a téhož notářského zápisu účastníci projeví vůli ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku, který je v notářském zápisu identifikován. Z notářského zápisu však za takových ...

Zobrazit celý článek
19.12.2019

PF 2020

Děkujeme všem našim partnerům za spolupráci a všem přejeme mnoho štěstí a pevné zdraví. ...

Zobrazit celý článek
26.11.2019

K podmínkám osvobození od SOP

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ve věci 30 Cdo 1589/2014 z 25.06.2014 shledal, že pro posouzení otázky případného osvobození účastníka řízení od soudních poplatků není zásadně důležité, z jakého důvodu nemá vážný zájem o získání zaměstnání (tj. např. zda si vydělává neoficiálně nebo má jiný zdroj prostředků k obživě než zaměstnání); za relevantní ...

Zobrazit celý článek
22.11.2019

K nákladům oprávněného a exekuce v případě bezvýslednosti

Obvodní soud pro Prahu 3 ve svém usnesení č.j. 35 EXE 846/2019-35 z 18. listopadu 2019 dovodil ve vztahu k nákladům oprávněného při jeho souhlasu se zastavením exekuce navrženým povinným pro jeho nemajetnost, že ač bylo namístě rozhodnout v souladu s ustanovením § 89 e.ř., s přihlédnutím k mimořádným aspektům případu (jakkoli soud ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing