< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
7.1.2022

Dražba (dobrovolná) jako další činnost exekutora

Exekutor je podle § 76 odst. 2 EŘ oprávněn k provedení dražby movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Dražba prováděná exekutorem podle tohoto ustanovení je zvláštní ...

Zobrazit celý článek
17.12.2021

PF 2022

Děkujeme všem spolupracovníkům a těm, kteří v nás vložili svou důvěru a přejeme Vám klidné Vánoce a po všech stránkách radostný nadcházející rok. ...

Zobrazit celý článek
15.11.2021

K přípustnosti přihlášky odměny exekutora do insolvence v případě, že nic vymohl

Nález Ústavního soudu III. ÚS 1231/20 z 6.10.2020 zodpověděl, že jestliže § 11 odst. 2 exekučního tarifu předpokládá, že soudní exekutor, který v exekuci nic nevymohl, bude mít právo na odměnu podle § 90 odst. 1 exekučního řádu až v případě zastavení exekuce, neznamená to, že lze toto právo soudnímu exekutorovi ...

Zobrazit celý článek
6.10.2021

Notářský zápis jako ex. titul - náležitosti a účinky

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 207/2004 z 20.01.2005 zformuloval požadavky na notářský zápis jako exekuční titul a jeho účinky v exekučním řízení.   Konkrétně pak dospěl k závěru, že notářský zápis je exekučním titulem, jestliže při splnění formálních náležitostí stanovených pro sepisování notářských zápisů o právních úkonech vyhovuje co ...

Zobrazit celý článek
31.7.2021

Překážka rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce

Pokud jsou důvody „nového“ návrhu povinného na zastavení exekuce totožné (vycházejí ze shodných skutkových tvrzení) s návrhem předchozím, je judikatura Nejvyššího soudu konzistentní v tom, že v případě, že další návrh povinného na zastavení exekuce v tomtéž řízení, mezi týmiž účastníky a pro tutéž pohledávku je svou podstatou totožný s dřívějším ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing