< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
21.11.2020

Poddlužník neručí za odvedení DPH z platby na účet exekutora

Dle Informace č. j. 49 115/13/7001-21002-012287 GFŘ ze dne 23. 10. 2013 se příjemce plnění od povinného nemůže dostat do pozice ručitele dle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, když místo povinnému úhradu za plnění platí místo povinnému na účet soudního exekutora. 4. Platby v exekučním, insolvenčním řízení Z pohledu ...

Zobrazit celý článek
14.10.1010

Místní příslušnost exekučního soudu dle zásady hospodárnosti řízení

Nejvyšší soud ČR rozhodl 8.9.2020 pod č.j. 28 Nd 347/2020-74 v reakci na námitku místní nepříslušnosti vznesenou povinným spolu s jeho prvním úkonem ve věci rozhodl o místní příslušnosti exekučního soudu k exekučnímu řízení vůči cizinci, který nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu, ani nemá na území České ...

Zobrazit celý článek
11.8.2020

Zápis poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání do katastru nemovitostí

Server epravo.cz publikoval 7.8.2020 pod ID: 111562 stať advokátů JUDr. Mgr. Marka Dismana, Mgr. Slavomíra Slávika a Mgr. Samuela Bodíka, ve které dovodili v návaznosti na současnou judikaturu Nejvyššího soudu ČR možnost zápisu poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání (dále jen Poznámka) do katastru nemovitostí i jen na základě učiněné výhrady neúčinnosti podle ...

Zobrazit celý článek
14.6.2020

Důsledky změny poměrů pro vymáhání výživného

Městský soud v Praze svým usnesením č.j. 51 Co 54/2020-161 z 20.3.2020 jako soud odvolací shledal, že § 269 odst. 3 o.s.ř., dle kterého jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí nelze uplatňovat, že se změnily okolnosti rozhodné pro výši a trvání dávek nebo splátek, dopadá právě na případy, kdy exekuční titul ukládá ...

Zobrazit celý článek
9.6.2020

Nemožnost přerušení exekuce nevylučuje možnost vyčkat (rozhodnutí soudu v jiné věci)

Dle usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 5739/2016 z 10.1.2017 nemožnost přerušení řízení neznamená, že by exekuční soud neměl vyčkat výsledku souvisejícího vedeného řízení, lze-li očekávat, že výsledek tohoto řízení může ovlivnit výsledek řízení exekučního. Meze využití institutu přerušení řízení konaného podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing