< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - >
9.6.2020

Nemožnost přerušení exekuce nevylučuje možnost vyčkat (rozhodnutí soudu v jiné věci)

Dle usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 5739/2016 z 10.1.2017 nemožnost přerušení řízení neznamená, že by exekuční soud neměl vyčkat výsledku souvisejícího vedeného řízení, lze-li očekávat, že výsledek tohoto řízení může ovlivnit výsledek řízení exekučního. Meze využití institutu přerušení řízení konaného podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a ...

Zobrazit celý článek
3.6.2020

Záměna účastníků na základě odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky

Nejvyšší soud ve svém usnesení pod sp. zn. 32 Cdo 1322/2008 ze dne 30.4.2008 potvrdil, že odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky, případně dohodu o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky je nepochybně nutno považovat za skutečnost, se kterou právní předpisy spojují přechod práva účastníka řízení, neboť v důsledku této skutečnosti pohledávka přechází ...

Zobrazit celý článek
30.5.2020

Znovu k uplatnění nákladů exekuce v insolvenčním řízení

Vydání přikazu k úhradě nákladů exekuce není dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 102 VSPH 134/2014-64 nutnou podmínkou účinné přihlášky pohledávky soudního exekutora z titulu nákladů exekuce v rámci insolvnenčího řízení, neboť jeho nárok na ně určený dle vyhl. č. 330/2001 Sb. vyplývá přímo z § 3 odst. 1 a ...

Zobrazit celý článek
27.5.2020

K předmětu postihu pohledávky z bankovního účtu

Nejvyšší soudu vyjádřil v rozsudku ze dne 14. dubna 2000 pod sp. zn. 21 Cdo 1774/99 uveřejněném pod číslem 4/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k němuž se přihlásil naposledy přinejmenším 27.2.2020 ve svém usnesení č. j. 22 Cdo 3847/2019-842, a poukazovaném i Ústavním soudem v jeho nálezu pléna z 1.12.2015 ...

Zobrazit celý článek
22.4.2020

Pohledávky za podstatou - nové pohledávky

Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením č.j. 20 Co 172/2019-14 z 20.6.2019 potvrdil, že ze smlouvy o vzájemném plnění, kde již dlužník ve svůj prospěch a po rozhodnutí o svém úpadku konzumoval plnění, ale dosud za to nezaplatil a smlouva nebyla insolvenčním správcem žalované vypovězena (srov. § 168 odst. 2 ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing