< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
3.9.2015

Krajský soud v Praze ctí svým rozsudkem z 22.7.2015 ve věci 29 Co 301/2015 § 46 odst. 7 e.ř.

Soudní exekutor rozhodl usnesením ze dne 29. 4. 2015 pod čj. 101 EX00626/12-069 tak, že dílčí náklady exekuce činí 826,45 Kč bez DPH a 1.000,-Kč včetně DPH a vymožené plnění, které po odpočtu nákladů exekuce činí 0,-Kč, se vydává insolvenčnímu správci ve prospěch majetkové podstaty příslušného insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí odvolací ...

Zobrazit celý článek
4.8.2015

Exekučnímu soudu nepřísluší přezkoumávat platnost rozhodčí smlouvy

Judikatura obecných soudů se začíná přiklánět k řešení, že v řízení o výkon rozhodnutí, potažmo exekuci, nelze přihlížet u rozhodčího nálezu k neplatné rozhodčí smlouvě. Tento právní názor lze vyvodit například z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014 sp. zn. 30 Cdo 3712/2012 ze kterého plyne, že v případě ...

Zobrazit celý článek
21.7.2015

Rozhodný je směnný kurz cizí měny platný v době splatnosti půjčky

Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 3. 2. 2010 pod sp. zn. II. ÚS 219/10 považoval za správný postup obecného soudu, který určil výši dlužné částky použitím směnného kurzu cizí měny platného v době splatnosti předmětné půjčky, neboť nesplnění povinnosti dlužníka vrátit předmětnou dlužnou částku řádně a včas nelze klást k tíži věřitele, ...

Zobrazit celý článek
10.7.2015

Určení rozhodce dle rozhodčí doložky sjednané po 1.4.2012

Dle názoru Krajského soudu v Praze prezentovaného v řízení pod sp. zn. 19 Co 388/2014 rozhodčí doložka sjednaná mezi oprávněnou a povinným v obsahu úvěrové smlouvy ze dne 5. 8. 2013, jakož i samostatně uzavřená rozhodčí smlouva z téhož dne byly uzavřeny až poté, co nabyla účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení č. ...

Zobrazit celý článek
28.6.2015

Novelizace exekučních předpisů od 1.7.2015

1.7.2015 nabývá účinnosti zákon č. 139/2015 Sb. jímž dochází k další novelizaci občanského soudního řádu, exekučního řádu a katastrálního zákona. Největší změny v dosavadním procesu exekucí spočívají v tom, že postih majetku manžela povinného je podmíněn výsledkem lustrace v Seznamü listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky, který takový postih ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing