< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
1.12.2015

Exekutor je podnikatelem

Ústavní soud v usnesení pod sp. zn. II. ÚS 150/04 ze dne 31. 8. 2004 vyslovil základní premisu, že „exekutor vystupuje při své činnosti v postavení podnikatele podle obchodního zákoníku“, čemuž odpovídá coby „základní charakteristika postavení podnikatele soustavná činnost prováděná za účelem dosažení zisku a ve vztahu k oprávněnému na vlastní riziko“. ...

Zobrazit celý článek
27.11.2015

20 Cdo 1128/2004 ze dne 14.10. 2004

Nejvyšší soud ČR se v usnesení pod sp. zn. 20 Cdo 1128/2004 ze dne 14.10.2004 vyjádřil následovně: „Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, která se stane splatnou teprve v budoucnu nebo přikázáním dílčích pohledávek, které budou povinnému z téhož právního důvoduv budoucnu postupně vznikat, lze nařídit jen v případě, že tato ...

Zobrazit celý článek
7.11.2015

Předběžné opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ umožňuje odpočet nákladů exekuce dle § 46 odst. 7 EŘ

Krajský soud v Plzni judikoval 28.5.2015 v řízení 11 Co 189/2015, že předběžné opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona omezuje účinky spojené se zahájením insolvečního řízení ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c) insolvečního zákona v tom rozsahu, že kromě oprávnění provést dražbu je soudní exekutor též ...

Zobrazit celý článek
29.10.2015

Vymáhání pohledávky po jednateli dlužníka

§ 99 insolvenčního zákona dává věřitelům možnost požadovat úhradu v insolvenčním řízení neuspokojené pohledávky po statutárních orgánech dlužníka. To v případě, kdy jednatel dlužníka nesplnil zákonnou povinnost podat včasný insolvenční návrh.   Podnikatelé a statutární orgány právnických osob mají povinnost podat insolvenční návrh okamžitě, jakmile mají možnost zjistit svůj úpadek, tj. buď platební neschopnost, ...

Zobrazit celý článek
25.9.2015

Okresní soud v HK vyloučil aplikovatelnost § 14b odst. 2 advokátního tarifu při vymáhání výživného

Okresní soud v Hradci Králové se usnesením čj. 31 EXE 4237/2014-56 z 15. září 2015 přiklonil k závěrům exekutora, pokud jde o otázku možné aplikace ust. § 14b odst. 2 vyhl. č. 177/1996 Sb., které exekutor vyjádřil následovně:   Při systematice § 14b advokátního tarifu, vtěleného do tohoto předpisu jako celek vyhláškou č. 120/2014 Sb., ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing