< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
5.1.2021

Registr vozidel Brno nezapisuje soupisy vozidel

Dle sdělení Magistrátu města Brna, odboru dopravněsprávních činností, z prosince 2020  ...s ohledem na novou právní úpravu místní příslušnosti ve věci zapisování údajů v registru silničních vozidel účinnou od 1.6.2017, neprovádí správní orgán u žádostí o provedení záznamu o soupisu do registru silničních vozidel dle ustanovení § 327a odst. 2 zákona č. 99/1963 ...

Zobrazit celý článek
4.1.2021

Exekuční řízení může zastavit pouze soudní exekutor

Nejvyšší soud České republiky dovodil ve věci 20 Cdo 1914/2016 dne 12.8.2016 v reakci na dovolání oprávněného, jímž poukázal na to, že „aplikace předpisů podústavního práva provedená exekutorem a soudy obou stupňů je v předmětné věci v extrémním rozporu s požadavky věcně přiléhavého a rozumného vypořádání posuzovaného právního vztahu a v rozporu ...

Zobrazit celý článek
29.12.2020

Soudní exekutor nemůže zastavit exekuci skončenou vymožením

Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 20 Cdo 2422/2020-289 ze dne 15.9.2020 soudní exekutor nemá rozhodnout o zastavení exekuce, která již dříve byla skončena vymožením. Jestliže přesto exekuci zastavil, konal mimo rámec své příslušnosti, jež vyplývá z rozdělení činností mezi soudního exekutora a exekuční soud. Došlo-li již dříve k pravomocnému a výslovnému zastavení exekuce z údajně nesprávného důvodu, nelze toto možné nedopatření odstranit ...

Zobrazit celý článek
2.12.2020

Kvazivypořádání společného jmění v exekuci

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. prezentoval ve svém příspěvku pod https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxg4s7geyf6427gmyta, že došlo k názorovému posunu, že namísto částky, nad kterou exekutor nesmí do budoucnosti postihnout majetek ve společném jmění, je třeba exekutora omezit uvedením zcela konkrétních položek společného jmění, které v dalším průběhu exekuce nemůže postihnout. Tedy provést položkové kvazivypořádání společného jmění, které ...

Zobrazit celý článek
26.11.2020

PF 2021

Přejeme mnoho štěstí všem, kdo ho budou v nadcházejícím období potřebovat. ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing