< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
20.1.2020

K okruhu subjektů povinných k součinnosti se soudním exekutorem

Krajský soudu v Hradci Králové ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 21 Co 722/2012 konstatoval, že s ohledem na § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 exekučního řádu může soudní exekutor na základě ustanovení § 128 o.s.ř. požadovat součinnost po subjektu, který není zahrnut ve výčtu § 33 exekučního ...

Zobrazit celý článek
17.1.2020

K podmínkám výkonu cizích rozhodčích nálezů

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 16. 8. 2017 pod sp. zn. 20 Cdo 5882/2016 a usnesení ze dne 3. 11. 2016, sp.zn. 20 Cdo 1165/2016 nelze rozhodčí nález podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstvazahraničních věcí ...

Zobrazit celý článek
10.1.2020

K platnosti ujednání o splatnosti stanovené notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti

Dle usnesení Nejvyššího soudu z 24.9.2019 pod sp. zn. 20 Cdo 3009/2019 není vyloučeno, že v rámci jednoho a téhož notářského zápisu účastníci projeví vůli ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku, který je v notářském zápisu identifikován. Z notářského zápisu však za takových ...

Zobrazit celý článek
19.12.2019

PF 2020

Děkujeme všem našim partnerům za spolupráci a všem přejeme mnoho štěstí a pevné zdraví. ...

Zobrazit celý článek
26.11.2019

K podmínkám osvobození od SOP

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ve věci 30 Cdo 1589/2014 z 25.06.2014 shledal, že pro posouzení otázky případného osvobození účastníka řízení od soudních poplatků není zásadně důležité, z jakého důvodu nemá vážný zájem o získání zaměstnání (tj. např. zda si vydělává neoficiálně nebo má jiný zdroj prostředků k obživě než zaměstnání); za relevantní ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing