< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >
17.8.2018

I po zrušení titulu stíhá povinnost k náhradě nákladů exekuce povinného

V nálezu ze dne 19. 8.2010 pod sp. zn. II. ÚS 594/10 dospěl Ústavní soud, mimo jiné, k následujícímu závěru: "Co se týče povinného, na nějž povinnost hradit náklady exekuce po zrušení napadeného rozhodnutí přejde, je tato povinnost odůvodněna tím, že v době nařízení výkonu rozhodnutí bezpochyby existoval vykonatelný titul a povinný ...

Zobrazit celý článek
4.8.2018

Manžel povinného se nemůže domáhat vyloučení majetku z exekuce.

Nejvyšší soud ve svém usnesení pod sp. zn. 20 Cdo 5160/2017 z 23.01.2018 vyjádřil názor, že na základě novely č. 139/2015 Sb., účinné od 1. 7. 2015, má manžel povinného, který má za to, že exekucí je postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní ...

Zobrazit celý článek
19.7.2018

Důsledky nesprávně soudem vyznačené právní moci na exekučním titulu

Nejvyšší soud dovodil 26. 9. 2007 pod svou sp. zn. 20 Cdo 923/2007, že "...vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí, které dosud není pravomocné, je ve smyslu § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ...

Zobrazit celý článek
27.5.2018, aktualizováno 15.1.2020

Řízení je zahájeno první vteřinou dne, kdy byl podán návrh

Usnesení Krajského souduv Českých Budějovicích ze dne 30. 4. 2004 pod sp. zn. 22 Co 623/2004 řeší otázku okamžiku zahájení řízení ve vztahu ke splnění vymáhané povinnosti (dle obchodního zákoníku), a to následujícím způsobem.   Podle § 82 odst. 1 o.s.ř. je řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení nebo ...

Zobrazit celý článek
23.4.2018

Nároky vůči exekutorovi nelze vymáhat u soudu

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z 28.03.2006 ve věci 20 Cdo 2706/2004 uzavřel, že exekutor při provádění exekuce nemá postavení soukromoprávního subjektu, nýbrž vykonává pravomoc svěřenou mu předpisy veřejného práva. Je na něj delegována část státní moci, jejímž nositelem je při soudním výkonu rozhodnutí soud, tedy pravomoc nuceně vykonávat exekuční tituly. Úkony exekutora při ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing