< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
23.11.2020

V průběhu exekuce jeho podílu v družstvu nelze povinného z družstva vyloučit

Po dobu účinku zákazu dle ust. § 320aa odst. 1 písm. b) o. s. ř. ve znění účinném od 01.01.2013 ve vztahu k členskému podílu povinného v družstvu nelze družstvem rozhodnout o vyloučení povinného (člena) z družstva. K takovému závěru dospěl Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci 20.1.2015 pod č.j. ...

Zobrazit celý článek
22.11.2020

Podmínky zastavení exekuce výživného

Nejvyšší soud 24.11.2011 usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 3376/2010 ve shodě s R 19/1987 civ. Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek shledává předpokladem pro zastavení výkonu rozhodnutí k návrhu povinného podle § 290 odst. 2 o. s. ř. zjištění, že neexistují nedoplatky výživného za minulou dobu, že výkon (exekuce) probíhá jen pro běžné výživné, ...

Zobrazit celý článek
21.11.2020

Poddlužník neručí za odvedení DPH z platby na účet exekutora

Dle Informace č. j. 49 115/13/7001-21002-012287 GFŘ ze dne 23. 10. 2013 se příjemce plnění od povinného nemůže dostat do pozice ručitele dle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, když místo povinnému úhradu za plnění platí místo povinnému na účet soudního exekutora. 4. Platby v exekučním, insolvenčním řízení Z pohledu ...

Zobrazit celý článek
14.10.1010

Místní příslušnost exekučního soudu dle zásady hospodárnosti řízení

Nejvyšší soud ČR rozhodl 8.9.2020 pod č.j. 28 Nd 347/2020-74 v reakci na námitku místní nepříslušnosti vznesenou povinným spolu s jeho prvním úkonem ve věci rozhodl o místní příslušnosti exekučního soudu k exekučnímu řízení vůči cizinci, který nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu, ani nemá na území České ...

Zobrazit celý článek
11.8.2020

Zápis poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání do katastru nemovitostí

Server epravo.cz publikoval 7.8.2020 pod ID: 111562 stať advokátů JUDr. Mgr. Marka Dismana, Mgr. Slavomíra Slávika a Mgr. Samuela Bodíka, ve které dovodili v návaznosti na současnou judikaturu Nejvyššího soudu ČR možnost zápisu poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání (dále jen Poznámka) do katastru nemovitostí i jen na základě učiněné výhrady neúčinnosti podle ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing