< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
25.9.2019

ÚS k nákladům zastavení exekuce k výkonu neplatného rozhodčího nálezu

Ústavní soud svým rozhodnutím I.ÚS 2117/18 z 16.4.2019 připustil, že i v situaci, kdy exekuční řízení bylo zastaveno z důvodu vydání exekučního titulu na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky, je možno povinnému uložit povinnost k náhradě nákladů exekuce. Navrácení nákladů exekuce se povinný nemůže domáhat po soudním exekutorovi, ale po státu v režimu zákona ...

Zobrazit celý článek
6.9.2019

ÚS k doložce právní moci a vykonatelnosti

Ústavní soud ve svém nálezu ve věci sp. zn. III. ÚS 456/97 uvedl, že doložka právní moci sice není právní skutečností, která by zakládala, měnila nebo rušila právní vztahy, avšak je úředním osvědčením o právní skutečnosti, a to nabytí právní moci jí označeného rozhodnutí a jako takové jí svědčí presumpce správnosti. ...

Zobrazit celý článek
11.8.2019

V exekučním řízení nelze zohlednit neplatnost smíru

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 1258/2019 z 21.5.2019 nelze v exekučním řízení vedeném pro splnění povinnosti stanovené smírem zohlednit vadu působící jeho neplatnost, když zákon za účelem nápravy ustavuje specifický a účinný procesní postup, jímž je podání návrhu na zrušení smíru proto, že je podle hmotného ...

Zobrazit celý článek
11.8.2019

Odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou zrušeným rozhodčím nálezem

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 30 Cdo 2244/2017 z 29.4.2019 nelze považovat za výkon veřejné moci rozhodovací činnost rozhodců či rozhodčích soudů, byť byly zřízeny zákonem o rozhodčím řízení za účelem rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Nelze tak ani dovodit odpovědnost státu podle zákona č. 82/1998 Sb. za ...

Zobrazit celý článek
7.8.2019

Přípustná výše úroku z prodlení - až 0,5 % denně

Ústavní soud v nálezu z 1.4.2019 pod sp. zn. II. ÚS 3194/18 dovodil, že výše úroku z prodlení ve výši 0,5 % denně (což je 182,5 % ročně) je již za hranicí, za kterou lze takový úrok označit za protiústavní, přičemž překročení maximálně ústavně přípustné výše úroku z prodlení je zásadní ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing