< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - >
7.8.2019

Přípustná výše úroku z prodlení - až 0,5 % denně

Ústavní soud v nálezu z 1.4.2019 pod sp. zn. II. ÚS 3194/18 dovodil, že výše úroku z prodlení ve výši 0,5 % denně (což je 182,5 % ročně) je již za hranicí, za kterou lze takový úrok označit za protiústavní, přičemž překročení maximálně ústavně přípustné výše úroku z prodlení je zásadní ...

Zobrazit celý článek
3.8.2019

Rozhodování o nákladech odkladu exekuce

Podle nálezu Ústavního soudu z 26.6.2019 pod sp. zn. I. ÚS 4168/18 v případě úspěchu povinného v exekučním řízení bude o jeho nákladech, včetně nákladů vynaložených ve věci návrhu na odklad exekuce, rozhodnuto v usnesení o zastavení exekuce, naproti tomu v případě úspěchu oprávněného bude tyto náklady vymáhat soudní exekutor po ...

Zobrazit celý článek
9.7.2019

Ke splatnosti dluhu ve splátkách

Splatností dluhu, především pak ve splátkách, se zabývá příspěvek https://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-ve-splatkach-a-ztrata-vyhody-splatek-a-urceni-splatnosti-dluhu-konkretnim-dnem-v-mesici-109544.html Richarda W. Fettera, který zpracovává aktuální judikaturu Nejvyššího soudu k těmto otázkám. Prodlením je třeba rozumět nejen situaci, kdy splátka nebude zaplacena vůbec, ale též situaci, kdy splátka nebude zaplacena řádně a včas i jen o jediný den bez ohledu na to, zda ...

Zobrazit celý článek
22.4.2019

Důsledkům odmítnutí dědictví lze odporovat žalobou

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 21 Cdo 3400/2013 ze dne 8.4.2014 dohoda o vypořádání dědictví nemůže být rozhodnutím soudu, vydaným v řízení podle části třetí občanského soudního řádu, určena jako neplatný právní úkon. Nelze však z toho úspěšně dovozovat, že by nemohla být posouzena jako právní úkon, který je ...

Zobrazit celý článek
16.3.2019

Při zrušení exekučního titulu ztrácí PÚNE své opodstatnění, aniž by ho bylo třeba rušit

Dle názoru vysloveného v usnesení Ústavního soudu 27.1.2015 pod sp. zn. I. ÚS 1977/14 ve shodě s komentářem k § 87 a 89 EŘ M. Kasíkové a kol. z let 2009, 2013 a 2019, při zastavení exekuce pro zrušení exekučního titulu PÚNE ztrácí své opodstatnění ve vztahu k vymáhané povinnosti podle ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing