< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
10.4.2020

Princip jednoty soukromého práva - přednost úhrady dle OZ 40/1964 Sb.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku pod sp. zn. 33 Cdo 1598/2009 z 21.10.2010 dovodil, že jestliže plnění dlužníka v režimu občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nestačí na vyrovnání celého dluhu (jistiny a příslušenství) a dlužník při plnění neurčí, zda chce vyrovnat jistinu nebo příslušenství, popř. v jakém poměru, ačkoliv tuto možnost ...

Zobrazit celý článek
6.4.2020

K okamžiku provedení exekuce a § 46 odst. 7 EŘ

Nejvyšší soud dne 25.2.2010 v rozsudku pod sp. zn. 20 Cdo 4267/2007 přijal názor, že v případě uzavření dohody oprávněného se soudním exekutorem mající charakter smlouvy o plnění jinému ve smyslu § 562 (dnes § 1951) občanského zákoníku, která neodporuje účelu exekučního řízení, dochází již poukázáním vymáhané pohledávky na účet exekutora k ...

Zobrazit celý článek
5.4.2020

K res iudicata a zastavení řízení

Překážku věci pravomocně rozhodnuté může založit pouze rozhodnutí soudu ve věci samé. K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1693/2012, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. září 2016, sp. zn. 28 Cdo 1214/2016. Rozhodnutí o zastavení řízení (včetně výroku o nákladech řízení) rozhodnutím ...

Zobrazit celý článek
23.3.2020

K výkladu právních norem

Ústavní soud již ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým číslem 9. vysvětlil, že vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a ...

Zobrazit celý článek
21.3.2020

Exekuce zvýšeného výživného

Ustanovení § 284 odst. 3 se týká všech pohledávek výživného [k pohledávkám výživného srov. § 279 odst. 2 písm. a)]. Všechny částky, o které bylo výživné zvýšeno, včetně případně přiznaných nákladů v nalézacím řízení, které jsou příslušenstvím pohledávky, mají při provádění výkonu stejné pořadí jako zbývající výživné, pro které již byl výkon rozhodnutí, dříve nařízen. ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing