< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >
12.11.2017

Postih účtu manžela po rozvodu

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl 30. června 2017 usnesením č.j. 25 Co 155/2017-65, že peníze složené na účtech až do právní moci rozsudku o zániku manželství byly z pohledu oprávněného ve společném jmění manželů a lze na ně i nadále vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného na základě exekučních příkazů ...

Zobrazit celý článek
10.11.2017

Možnosti obrany poddlužníka

Dlužník povinného ... není oprávněn podat odvolání proti usnesení, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky, proti němuž je (na rozdíl od exekučního příkazu, kterým soudní exekutor postihne pohledávku povinného) odvolání věcně přípustné. Námitku, že povinný nemá vůči němu pohledávku, jež by mohla být oprávněnému nařízením výkonu rozhodnutí či postižením ...

Zobrazit celý článek
1.10.2017

K nepřípustnosti vedení řízení o zastavení exekuce po úhradě vymáhané pohledávky

Není-li po 1.11.2009 v době rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce dána existence nařízené a trvající exekuce, jakožto zvláštní podmínky řízení o takovém návrhu, je nutné podle § 103, § 104 odst. 1 věty první a § 254 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 ...

Zobrazit celý článek
31.7.2017

Ke splatnosti výživného "předem"

Ústavní soud se 11. 10. 2016 zabýval pod zn. III. ÚS 2988/16 otázkou okamžiku splatnosti výživného, jehož splatnost byla dohodou účastníků sjednána do "každého 15. dne běžného měsíce předem". Přípusil, že existují dvě v zásadě rovnocenné výkladové varianty (při zohlednění § 921 občanského zákoníku, příp. § 97 odst. 1 zákona o rodině), ...

Zobrazit celý článek
19.6.2017

Náhrada nákladů exekuce se uspokojí ve třetí skupině (§ 337c odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Dle čl. XVIII. stanoviska Nejvyššího soudu Cpjn 200/2005, [R 31/2006 civ.] pohledávka exekutora na náhradu nákladů exekuce se při exekuci prodejem nemovitostí uspokojí v rozvrhu rozdělované podstaty ve třetí skupině (§ 337c odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).   Za nesprávný lze mít především názor, že k pohledávce exekutora na náhradu nákladů exekuce se při rozvrhu rozdělované podstaty nepřihlíží.   Nelze ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing