< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - >
1.3.2017

Důsledky odkladu vykonatelnosti titulu

Podle usnesení Nejvyššího soudu z 5.4.2011 pod sp. zn. 20 Cdo 5248/2009 „Vyslovení (nařízení) odkladu vykonatelnosti exekučního titulu je pouze důvodem odložení provedení exekuce;odklad vykonatelnosti neznamená, že rozhodnutí, jež kvalitu vykonatelnosti dříve nabylo, ji tím naopak pozbylo. Povolení odkladu vykonatelnosti exekučního titulu před zahájením exekučního řízení nebo po jeho zahájení nebrání ...

Zobrazit celý článek
5.2.2017

I v očekávání zrušení titulu je třeba plnit jím pravomocně stanovenou povinnost

Ústavní soud 19.8.2010 pod sp. zn. II ÚS 594/10 zaujal stanovisko, že v  případě, kdy povinný zná obsah vykonatelného (byť později zrušeného) rozhodnutí, je jeho povinností nezasahovat do pravomocně zjednaného právního vztahu a uloženou povinnost splnit. Současně přitom pokukázal na jeho možnost, akceptovanou v nálezu sp. zn. II. ÚS 2085/08 ze dne 16. 9. ...

Zobrazit celý článek
11.1.2017

Souhrnné stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu řady ustanovení EŘ

Stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 200/2005 přijaté dne 15.2.2006 poskytuje souhrnně výklad řady ustanovení a návod k aplikaci zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v tehdy platném znění. ...

Zobrazit celý článek
10.1.2017

Odměna exekutora při zastavení exekuce činí nejméně 3.000,- Kč

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 12. 2003 pod sp. zn. 19 Co 559/2003 (publikovaného jako R 22/2005 civ.), zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce v důsledku zastavení exekuce bez jeho zavinění, činí odměna exekutora nejméně 3000 Kč, bez zřetele k tomu, že žádný exekuční úkon nevykonal. Zanikne-li totiž pověření exekutora ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing