< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
21.3.2020

Exekuce zvýšeného výživného

Ustanovení § 284 odst. 3 se týká všech pohledávek výživného [k pohledávkám výživného srov. § 279 odst. 2 písm. a)]. Všechny částky, o které bylo výživné zvýšeno, včetně případně přiznaných nákladů v nalézacím řízení, které jsou příslušenstvím pohledávky, mají při provádění výkonu stejné pořadí jako zbývající výživné, pro které již byl výkon rozhodnutí, dříve nařízen. ...

Zobrazit celý článek
19.2.2020

Nejvyšší soud k bezdůvodnému obohacení vědomou úhradou za dlužníka

Nejvyšší soudu přijal svým občanskoprávním a obchodním kolegiem dne 12. února 2020 v rozsudku z května 2019 pod sp. zn. 28 Cdo 208/2019 právní větu, že:  Právo na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého plněním za jiného (§ 2991 o. z.) není vyloučeno podle § 2997 odst. 1, věty druhé, o. z. samotnou skutečností, že ochuzený (plnitel) vědomě poskytl plnění namísto ...

Zobrazit celý článek
26.1.2020

§ 14b advokátního tarifu je aplikovatelný pouze na "formulářové žaloby"

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice ve svém usnesení č. j. 22 Co 273/2019-17 z 29. srpna 2019 shledal nutným předpokladem pro aplikaci speciálního ustanovení § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, že k zahájení řízení došlo návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i ...

Zobrazit celý článek
20.1.2020

K okruhu subjektů povinných k součinnosti se soudním exekutorem

Krajský soudu v Hradci Králové ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 21 Co 722/2012 konstatoval, že s ohledem na § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 exekučního řádu může soudní exekutor na základě ustanovení § 128 o.s.ř. požadovat součinnost po subjektu, který není zahrnut ve výčtu § 33 exekučního ...

Zobrazit celý článek
17.1.2020

K podmínkám výkonu cizích rozhodčích nálezů

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 16. 8. 2017 pod sp. zn. 20 Cdo 5882/2016 a usnesení ze dne 3. 11. 2016, sp.zn. 20 Cdo 1165/2016 nelze rozhodčí nález podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstvazahraničních věcí ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing