< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
10.1.2020

K platnosti ujednání o splatnosti stanovené notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti

Dle usnesení Nejvyššího soudu z 24.9.2019 pod sp. zn. 20 Cdo 3009/2019 není vyloučeno, že v rámci jednoho a téhož notářského zápisu účastníci projeví vůli ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku, který je v notářském zápisu identifikován. Z notářského zápisu však za takových ...

Zobrazit celý článek
19.12.2019

PF 2020

Děkujeme všem našim partnerům za spolupráci a všem přejeme mnoho štěstí a pevné zdraví. ...

Zobrazit celý článek
26.11.2019

K podmínkám osvobození od SOP

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ve věci 30 Cdo 1589/2014 z 25.06.2014 shledal, že pro posouzení otázky případného osvobození účastníka řízení od soudních poplatků není zásadně důležité, z jakého důvodu nemá vážný zájem o získání zaměstnání (tj. např. zda si vydělává neoficiálně nebo má jiný zdroj prostředků k obživě než zaměstnání); za relevantní ...

Zobrazit celý článek
22.11.2019

K nákladům oprávněného a exekuce v případě bezvýslednosti

Obvodní soud pro Prahu 3 ve svém usnesení č.j. 35 EXE 846/2019-35 z 18. listopadu 2019 dovodil ve vztahu k nákladům oprávněného při jeho souhlasu se zastavením exekuce navrženým povinným pro jeho nemajetnost, že ač bylo namístě rozhodnout v souladu s ustanovením § 89 e.ř., s přihlédnutím k mimořádným aspektům případu (jakkoli soud ...

Zobrazit celý článek
12.11.2019

K započtení v průběhu exekuce

Dle R 58/2005 (usnesení NS ČR pod sp. zn. 20 Cdo 1570/2003 z 16.12.2004) proti pohledávce vymáhané výkonem rozhodnutí může být započtena vzájemná pohledávkapovinného, pokud projev vůle směřující k započtení byl učiněn až po vydání rozhodnutí, jež je vykonáváno. Zásadám exekučního řízení totiž neodpovídá, aby výkon rozhodnutí byl zastaven podle § 268 odst. 1 ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing