< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - >
9.7.2019

Ke splatnosti dluhu ve splátkách

Splatností dluhu, především pak ve splátkách, se zabývá příspěvek https://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-ve-splatkach-a-ztrata-vyhody-splatek-a-urceni-splatnosti-dluhu-konkretnim-dnem-v-mesici-109544.html Richarda W. Fettera, který zpracovává aktuální judikaturu Nejvyššího soudu k těmto otázkám. Prodlením je třeba rozumět nejen situaci, kdy splátka nebude zaplacena vůbec, ale též situaci, kdy splátka nebude zaplacena řádně a včas i jen o jediný den bez ohledu na to, zda ...

Zobrazit celý článek
22.4.2019

Důsledkům odmítnutí dědictví lze odporovat žalobou

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 21 Cdo 3400/2013 ze dne 8.4.2014 dohoda o vypořádání dědictví nemůže být rozhodnutím soudu, vydaným v řízení podle části třetí občanského soudního řádu, určena jako neplatný právní úkon. Nelze však z toho úspěšně dovozovat, že by nemohla být posouzena jako právní úkon, který je ...

Zobrazit celý článek
16.3.2019

Při zrušení exekučního titulu ztrácí PÚNE své opodstatnění, aniž by ho bylo třeba rušit

Dle názoru vysloveného v usnesení Ústavního soudu 27.1.2015 pod sp. zn. I. ÚS 1977/14 ve shodě s komentářem k § 87 a 89 EŘ M. Kasíkové a kol. z let 2009, 2013 a 2019, při zastavení exekuce pro zrušení exekučního titulu PÚNE ztrácí své opodstatnění ve vztahu k vymáhané povinnosti podle ...

Zobrazit celý článek
8.3.2019

Náklady exekuce při jejím zastavení po postoupení vymáhané pohledávky

Nejvyšší soud České republiky potvrdil svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 2924/2017 z 31.10.2017 svůj dříve v rámci usnesení sp. zn. 31 Cdo 1714/2013 ze dne 13. 4. 2016 uveřejněného pod číslem 56/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formulovaný názor zopakovaný například v jeho usneseních sp. zn. 20 Cdo 3907/2011 ze dne 3. ...

Zobrazit celý článek
9.2.2019

O nákladech exekuce se rozhoduje před rozvrhem příkazem k úhradě nákladů exekuce

Nejvyšší soud ČR svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 5079/2016 z 1.12.2016 potvrdil své dosavadní stanovisko prezentované svým usnesením 20 Cdo 2087/2007 z 26.10.2009, jakož i usneseními pod sp. zn. 20 Cdo 2176/2011 z 24.1.2012, 21 Cdo 2570/2014 z 29.7.2014 a 26 Cdo 304/2015 z 18.2.2015, že lze do rozvrhu lzahrnout pohledávku soudního exekutora jen tehdy, existoval-li ke dni ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing