< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
11.8.2019

Odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou zrušeným rozhodčím nálezem

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 30 Cdo 2244/2017 z 29.4.2019 nelze považovat za výkon veřejné moci rozhodovací činnost rozhodců či rozhodčích soudů, byť byly zřízeny zákonem o rozhodčím řízení za účelem rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Nelze tak ani dovodit odpovědnost státu podle zákona č. 82/1998 Sb. za ...

Zobrazit celý článek
7.8.2019

Přípustná výše úroku z prodlení - až 0,5 % denně

Ústavní soud v nálezu z 1.4.2019 pod sp. zn. II. ÚS 3194/18 dovodil, že výše úroku z prodlení ve výši 0,5 % denně (což je 182,5 % ročně) je již za hranicí, za kterou lze takový úrok označit za protiústavní, přičemž překročení maximálně ústavně přípustné výše úroku z prodlení je zásadní ...

Zobrazit celý článek
3.8.2019

Rozhodování o nákladech odkladu exekuce

Podle nálezu Ústavního soudu z 26.6.2019 pod sp. zn. I. ÚS 4168/18 v případě úspěchu povinného v exekučním řízení bude o jeho nákladech, včetně nákladů vynaložených ve věci návrhu na odklad exekuce, rozhodnuto v usnesení o zastavení exekuce, naproti tomu v případě úspěchu oprávněného bude tyto náklady vymáhat soudní exekutor po ...

Zobrazit celý článek
9.7.2019

Ke splatnosti dluhu ve splátkách

Splatností dluhu, především pak ve splátkách, se zabývá příspěvek https://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-ve-splatkach-a-ztrata-vyhody-splatek-a-urceni-splatnosti-dluhu-konkretnim-dnem-v-mesici-109544.html Richarda W. Fettera, který zpracovává aktuální judikaturu Nejvyššího soudu k těmto otázkám. Prodlením je třeba rozumět nejen situaci, kdy splátka nebude zaplacena vůbec, ale též situaci, kdy splátka nebude zaplacena řádně a včas i jen o jediný den bez ohledu na to, zda ...

Zobrazit celý článek
22.4.2019

Důsledkům odmítnutí dědictví lze odporovat žalobou

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 21 Cdo 3400/2013 ze dne 8.4.2014 dohoda o vypořádání dědictví nemůže být rozhodnutím soudu, vydaným v řízení podle části třetí občanského soudního řádu, určena jako neplatný právní úkon. Nelze však z toho úspěšně dovozovat, že by nemohla být posouzena jako právní úkon, který je ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing