< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
20.3.2018

Poddlužník není účastníkem exekučního řízení

Poddlužníka, či domnělého dlužníka povinného nelze považovat za osobu oprávněnou k podání odvolání. Přestože z exekučního příkazu postihujícího pohledávky dlužníka za poddlužníkem vyplývají poddlužníkovi určité povinnosti, nelze jej považovat za účastníka řízení, jemuž je vyhrazeno právo odvolání. Podle § 55c odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) může proti rozhodnutí soudního ...

Zobrazit celý článek
13.2.2018

Náhrada nákladů nezastoupeného účastníka

Přijetí vyhlášky č. 254/2015 Sb. je důsledkem právního názoru přijatého Ústavním soudem ČR 7.10.2014 pod. zn. Pl. ÚS 39/13, který vyjádřil takto: Zásadu rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod naplňuje přiznání paušální náhrady coby náhrady hotových výdajů podle jejich demonstrativního výčtu v § 137 odst. ...

Zobrazit celý článek
23.1.2017

Řízení o zrušení spoluvlastnictví prodejem se souběžně vedenou dříve zahájenou exekucí nepřerušuje

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení z 30. července 2015 pod sp. zn. 26 Cdo 4053/2014 dovodil, že účelem zákona č. 119/2001 Sb. je stanovit pravidla pro případ střetů exekucí, jak vyplývá z jeho § 1 (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2012, sp. zn. 20 Cdo ...

Zobrazit celý článek
23.12.2017

PF 2018

Děkujeme všem oprávněným za důvěru a všem účastníkům a obchodním partnerům za poskytnutou součinnost. Všem přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný následující rok bez zdravotních komplikací.   Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou ...

Zobrazit celý článek
17.12.2017

Odměna za nevymožené plnění

Ústavní soud ve svém usnesení pod sp. zn. IV.ÚS 1776/16 ze dne 13. 12. 2016 neshledal důvod, aby z ústavního hlediska zpochybňoval řádně odůvodněné závěry soudu o adekvátnosti výše vyčíslených nákladů řízení s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost konkrétního exekučního řízení, byť se v daném případě jedná o poněkud specifický případ, kdy ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing