< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - >
23.4.2018

Nároky vůči exekutorovi nelze vymáhat u soudu

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z 28.03.2006 ve věci 20 Cdo 2706/2004 uzavřel, že exekutor při provádění exekuce nemá postavení soukromoprávního subjektu, nýbrž vykonává pravomoc svěřenou mu předpisy veřejného práva. Je na něj delegována část státní moci, jejímž nositelem je při soudním výkonu rozhodnutí soud, tedy pravomoc nuceně vykonávat exekuční tituly. Úkony exekutora při ...

Zobrazit celý článek
21.4.2018

Zamítnutí insolvenčního návrhu má účinky již vyvěšením

Nejvyšší soud dospěl 25.11.2015 v rámci svého rozhodnutí pod sp. zn. 29 Cdo 311/2015 k následujícím závěrům:   1) Zamítne-li insolvenční soud insolvenční návrh v průběhu jednání nebo hned po skončení jednání (§ 89 odst. 2 insolvenčního zákona), je rozhodnutí účinné vůči všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci veřejným vyhlášením a vůči ...

Zobrazit celý článek
16.4.2018

Manžela povinného dle NS ČR nestíhá v režimu OZ do 31.12.2013 povinnost k náhradě nákladů exekuce

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 31.08.2015 pod sp. zn. 29 Cdo 32/2013 s odkazem na rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a sérii svých následných jemu odpovídajících rozhodnutí dospěl k závěru, že tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce, nevznikla věřiteli podle právní úpravy institutu ...

Zobrazit celý článek
4.4.2018

K zániku plné moci udělené jednatelem společnosti

S výmazem jednatele společnosti z obchodního rejstříku zákon nespojuje zánik plné moci udělené zmocněnci tímto jednatelem. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra ve svém usnesení pod sp. zn. 25 Cdo 2260/2007 ze dne 26.8.2008. ...

Zobrazit celý článek
20.3.2018

Poddlužník není účastníkem exekučního řízení

Poddlužníka, či domnělého dlužníka povinného nelze považovat za osobu oprávněnou k podání odvolání. Přestože z exekučního příkazu postihujícího pohledávky dlužníka za poddlužníkem vyplývají poddlužníkovi určité povinnosti, nelze jej považovat za účastníka řízení, jemuž je vyhrazeno právo odvolání. Podle § 55c odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) může proti rozhodnutí soudního ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing