< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
16.3.2019

Při zrušení exekučního titulu ztrácí PÚNE své opodstatnění, aniž by ho bylo třeba rušit

Dle názoru vysloveného v usnesení Ústavního soudu 27.1.2015 pod sp. zn. I. ÚS 1977/14 ve shodě s komentářem k § 87 a 89 EŘ M. Kasíkové a kol. z let 2009, 2013 a 2019, při zastavení exekuce pro zrušení exekučního titulu PÚNE ztrácí své opodstatnění ve vztahu k vymáhané povinnosti podle ...

Zobrazit celý článek
8.3.2019

Náklady exekuce při jejím zastavení po postoupení vymáhané pohledávky

Nejvyšší soud České republiky potvrdil svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 2924/2017 z 31.10.2017 svůj dříve v rámci usnesení sp. zn. 31 Cdo 1714/2013 ze dne 13. 4. 2016 uveřejněného pod číslem 56/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formulovaný názor zopakovaný například v jeho usneseních sp. zn. 20 Cdo 3907/2011 ze dne 3. ...

Zobrazit celý článek
9.2.2019

O nákladech exekuce se rozhoduje před rozvrhem příkazem k úhradě nákladů exekuce

Nejvyšší soud ČR svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 5079/2016 z 1.12.2016 potvrdil své dosavadní stanovisko prezentované svým usnesením 20 Cdo 2087/2007 z 26.10.2009, jakož i usneseními pod sp. zn. 20 Cdo 2176/2011 z 24.1.2012, 21 Cdo 2570/2014 z 29.7.2014 a 26 Cdo 304/2015 z 18.2.2015, že lze do rozvrhu lzahrnout pohledávku soudního exekutora jen tehdy, existoval-li ke dni ...

Zobrazit celý článek
22.1.2019

Exekutor nenese bezprostřední odpovědnost za nesprávné vyčíslení vlastních nákladů

Exekutor nenese bezprostřední odpovědnost za nesprávné vyčíslení vlastních nákladů.   Takový závěr dovodila soudkyně Okresního soudu v Mostě Mgr. Jana Benešová ve své glose O jedné systémové chybě exekučního řádu publikované 16.01.2019 na serveru pravniprostor.cz z rozhodovací praxe soudů, že povinnost k náhradě nákladů exekučního řízení ve prospěch jednoho z účastníků tohoto řízení nelze uložit soudnímu exekutorovi, neboť ...

Zobrazit celý článek
11.1.2019

Naturální obligace - charakter neuspokojených pohledávek po osvobození při oddlužení

Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení č.j. 29 NSČR 6/2008-B-60 z 29.9.2010 označil oddlužení za způsob řešení úpadku, který může v konečném výsledku (při zdárném průběhu celého oddlužení) vést k tomu, že insolvenční soud přizná dlužníku osvobození od placení zbytku dluhů (§ 414 insolvenčního zákona), čímž se ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing