< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >
13.12.2017

K návrhu (třeba opakovanému) na vyloučení věci (z výkonu rozhodnutí i ze soupisu)

Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 25 Cdo 2573/2007 z 10. června 2009 k následujícím závěrům. Byl-li nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem nemovitosti nebo prodejem podniku, představuje podání vylučovací žaloby překážku jeho provedení (§ 336i odst. 1 a § 338v odst. o. s. ř.). V ostatních případech soud až do ...

Zobrazit celý článek
20.11.2017

K věcnému přezkumu exekučního titulu

Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu, (včetně postupu orgánu v řízení, jež jeho vydání předcházelo), jelikož jeho obsahem je vázán a je povinen z něj vycházet (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2008 pod sp. zn. 20 Cdo 2273/2008, ze dne 5. srpna 2008 pod ...

Zobrazit celý článek
12.11.2017

Postih účtu manžela po rozvodu

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl 30. června 2017 usnesením č.j. 25 Co 155/2017-65, že peníze složené na účtech až do právní moci rozsudku o zániku manželství byly z pohledu oprávněného ve společném jmění manželů a lze na ně i nadále vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného na základě exekučních příkazů ...

Zobrazit celý článek
10.11.2017

Možnosti obrany poddlužníka

Dlužník povinného ... není oprávněn podat odvolání proti usnesení, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky, proti němuž je (na rozdíl od exekučního příkazu, kterým soudní exekutor postihne pohledávku povinného) odvolání věcně přípustné. Námitku, že povinný nemá vůči němu pohledávku, jež by mohla být oprávněnému nařízením výkonu rozhodnutí či postižením ...

Zobrazit celý článek
1.10.2017

K nepřípustnosti vedení řízení o zastavení exekuce po úhradě vymáhané pohledávky

Není-li po 1.11.2009 v době rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce dána existence nařízené a trvající exekuce, jakožto zvláštní podmínky řízení o takovém návrhu, je nutné podle § 103, § 104 odst. 1 věty první a § 254 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing