< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
27.11.2019

Dohoda o samotném přechodu majetku v SJM není dohodou o jeho vypořádání

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku pod sp. zn. 20 Cdo 2610/2009 z 30.03.2011 dovodil, že pokud se žalobkyně se svým bývalým manželem podle § 143a odst. 1 obč. zák. dohodli (mimo jiné) na tom, že movitý i nemovitý majetek (předmětné nemovitosti) nabytý za trvání manželství přechází dnem podpisu této smlouvy ...

Zobrazit celý článek
23.9.2018

Zastavení exekuce nemůže suplovat oddlužení

Krajský soud v Brně v usnesení ze dne 9. 10. 2017, č. j. 20 Co 104/2017-54 uzavřel, že institut zastavení exekuce nepředstavuje svým účelem obranu povinného proti na něj vedené exekuci a ani nemůže suplovat institut oddlužení podle insolvenčního zákona. Soud při zvažování možného postupu podle ust. § 268 odst. 1 ...

Zobrazit celý článek
22.9.2018

Správný postup soudu při zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř.

Podá-li povinný řádný návrh na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř., soud se jím musí zabývat a pro tento účel si vyžádá zprávu exekutora pověřeného provedením exekuce o tom, jaký majetek povinného zjistil, jaká je jeho hodnota, jaké jsou náklady exekuce a jeho stanovisko k ...

Zobrazit celý článek
7.9.2018

K harmonii soudních rozhodnutí

Legitimnímu požadavku na celkovou harmonii soudních rozhodnutí podmiňující důvěru v právo se příčí takové rozhodnutí, ve kterém by soud posoudil určitou předběžnou otázku jinak, než jak tuto stejnou předběžnou otázku posoudil soud v jiném předcházejícím řízení, aniž by zde byly pro jiné posouzení skutečně pádné důvody, ...

Zobrazit celý článek
17.8.2018

I po zrušení titulu stíhá povinnost k náhradě nákladů exekuce povinného

V nálezu ze dne 19. 8.2010 pod sp. zn. II. ÚS 594/10 dospěl Ústavní soud, mimo jiné, k následujícímu závěru: "Co se týče povinného, na nějž povinnost hradit náklady exekuce po zrušení napadeného rozhodnutí přejde, je tato povinnost odůvodněna tím, že v době nařízení výkonu rozhodnutí bezpochyby existoval vykonatelný titul a povinný ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing