< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >
31.7.2017

Ke splatnosti výživného "předem"

Ústavní soud se 11. 10. 2016 zabýval pod zn. III. ÚS 2988/16 otázkou okamžiku splatnosti výživného, jehož splatnost byla dohodou účastníků sjednána do "každého 15. dne běžného měsíce předem". Přípusil, že existují dvě v zásadě rovnocenné výkladové varianty (při zohlednění § 921 občanského zákoníku, příp. § 97 odst. 1 zákona o rodině), ...

Zobrazit celý článek
19.6.2017

Náhrada nákladů exekuce se uspokojí ve třetí skupině (§ 337c odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Dle čl. XVIII. stanoviska Nejvyššího soudu Cpjn 200/2005, [R 31/2006 civ.] pohledávka exekutora na náhradu nákladů exekuce se při exekuci prodejem nemovitostí uspokojí v rozvrhu rozdělované podstaty ve třetí skupině (§ 337c odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).   Za nesprávný lze mít především názor, že k pohledávce exekutora na náhradu nákladů exekuce se při rozvrhu rozdělované podstaty nepřihlíží.   Nelze ...

Zobrazit celý článek
16.6.2017

Vliv zahájení insolvenčního řízení a zjištění úpadku povinného na probíhající exekuční řízení

Dle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015 pod sp. zn. 62 Co 24/2015, publikovaného pod R 89/2015 civ., ustanovení § 140a insolvenčního zákona neplatí pro exekuční (vykonávací) řízení. Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vedeného na majetek povinného a vliv rozhodnutí, jímž byl zjištěn úpadek povinného, na probíhající exekuční (vykonávací) řízení upravuje ...

Zobrazit celý článek
31.5.2017

Obrana domnělého poddlužníka

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako kárného soudu ze dne 24. 10. 2011 pod č.j. 14 Kse 5/2011–118 (vydaného ve věci kárného obvinění soudního exekutora), „Dospěje-li dlužník povinného k závěru, že podle doručeného usnesení (exekučního příkazu) nemůže být výkon (exekuce) rozhodnutí proveden, například proto, že ve skutečnosti proti němu povinný nemá ...

Zobrazit celý článek
15.3.2017

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., je povinna k součinnosti se soudním exekutorem

Krajský soud v Hradci Králové dospěl ve svém usnesení z 29. března 2013 pod sp. zn. 21 Co 722/2012 k závěru, že ustanovení § 33 exekučního řádu je třeba vykládat šířeji, a to v souvislosti s § 128 občanského soudního řádu, podle kterého každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing