< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
16.4.2018

Manžela povinného dle NS ČR nestíhá v režimu OZ do 31.12.2013 povinnost k náhradě nákladů exekuce

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 31.08.2015 pod sp. zn. 29 Cdo 32/2013 s odkazem na rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a sérii svých následných jemu odpovídajících rozhodnutí dospěl k závěru, že tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce, nevznikla věřiteli podle právní úpravy institutu ...

Zobrazit celý článek
4.4.2018

K zániku plné moci udělené jednatelem společnosti

S výmazem jednatele společnosti z obchodního rejstříku zákon nespojuje zánik plné moci udělené zmocněnci tímto jednatelem. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra ve svém usnesení pod sp. zn. 25 Cdo 2260/2007 ze dne 26.8.2008. ...

Zobrazit celý článek
20.3.2018

Poddlužník není účastníkem exekučního řízení

Poddlužníka, či domnělého dlužníka povinného nelze považovat za osobu oprávněnou k podání odvolání. Přestože z exekučního příkazu postihujícího pohledávky dlužníka za poddlužníkem vyplývají poddlužníkovi určité povinnosti, nelze jej považovat za účastníka řízení, jemuž je vyhrazeno právo odvolání. Podle § 55c odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) může proti rozhodnutí soudního ...

Zobrazit celý článek
13.2.2018

Náhrada nákladů nezastoupeného účastníka

Přijetí vyhlášky č. 254/2015 Sb. je důsledkem právního názoru přijatého Ústavním soudem ČR 7.10.2014 pod. zn. Pl. ÚS 39/13, který vyjádřil takto: Zásadu rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod naplňuje přiznání paušální náhrady coby náhrady hotových výdajů podle jejich demonstrativního výčtu v § 137 odst. ...

Zobrazit celý článek
23.1.2017

Řízení o zrušení spoluvlastnictví prodejem se souběžně vedenou dříve zahájenou exekucí nepřerušuje

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení z 30. července 2015 pod sp. zn. 26 Cdo 4053/2014 dovodil, že účelem zákona č. 119/2001 Sb. je stanovit pravidla pro případ střetů exekucí, jak vyplývá z jeho § 1 (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2012, sp. zn. 20 Cdo ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing