< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >
7.3.2016

Nepodepsaný dokument odeslaný z datové schránky odesilatele má účinky jím podepsaného dokumentu

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 8 As 89/2011-31 z 17.2.2012 má podání učiněné prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůmá stejné právní účinky jako písemné podání podepsané a doručené do podatelny orgánu veřejné moci. ...

Zobrazit celý článek
9.2.2016

Nejvyšší soud ČR k zastavení exekuce

20 Cdo 1062/2005   Při rozhodování o zastavení exekuce lze vyjít z nauky i judikatury k ustanovení § 268 o.s.ř., upravujícímu zastavení výkonu rozhodnutí, avšak s výjimkou (kromě jiného) jeho odstavce 1 písm. e/, kde je odlišný náhled odůvodněn principem, že exekutor volí v souladu s § 58 odst. 3 a 47 odst. 1 exekučního řádu ...

Zobrazit celý článek
15.1.2016

Návrh může být podaný důvodně i po splnění závazku

Rozhodčího soud při IAL SE publikuje na http://www.elaw.cz/judikatura/k-duvodnosti-podani-zaloby svůj nález ze dne 13. listopadu sp. zn. 240/2009, dle kterého: I. Není povinností žalobce v den podání žaloby kontrolovat na bankovním účtu přijetí plnění od žalovaného. Rozhodce má v takovém případě za to, že žaloba, jež byla odeslána tentýž den, jako bylo připsáno na ...

Zobrazit celý článek
18.12.2015

Res iudicata v exekučních věcech

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2004 pod sp. zn. 20 Cdo 1082/2004 obsahuje stanovisko, že pojem stejné věci je pro věci výkonu rozhodnutí i pro věci exekuční třeba vykládat se zřetelem ke zvláštnostem těchto řízení; obvyklý obecný náhled právní teorie i soudní praxe na totožnost věci založený na shodě ...

Zobrazit celý článek
16.12.2015

PF 2016

Všem svým stávajícím i budoucím partnerům a spolupracovníkům, jakož i všem přátelům, známým a příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do dalšího krásného roku.   Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing