< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
23.12.2017

PF 2018

Děkujeme všem oprávněným za důvěru a všem účastníkům a obchodním partnerům za poskytnutou součinnost. Všem přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný následující rok bez zdravotních komplikací.   Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou ...

Zobrazit celý článek
17.12.2017

Odměna za nevymožené plnění

Ústavní soud ve svém usnesení pod sp. zn. IV.ÚS 1776/16 ze dne 13. 12. 2016 neshledal důvod, aby z ústavního hlediska zpochybňoval řádně odůvodněné závěry soudu o adekvátnosti výše vyčíslených nákladů řízení s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost konkrétního exekučního řízení, byť se v daném případě jedná o poněkud specifický případ, kdy ...

Zobrazit celý článek
13.12.2017

K návrhu (třeba opakovanému) na vyloučení věci (z výkonu rozhodnutí i ze soupisu)

Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 25 Cdo 2573/2007 z 10. června 2009 k následujícím závěrům. Byl-li nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem nemovitosti nebo prodejem podniku, představuje podání vylučovací žaloby překážku jeho provedení (§ 336i odst. 1 a § 338v odst. o. s. ř.). V ostatních případech soud až do ...

Zobrazit celý článek
20.11.2017

K věcnému přezkumu exekučního titulu

Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu, (včetně postupu orgánu v řízení, jež jeho vydání předcházelo), jelikož jeho obsahem je vázán a je povinen z něj vycházet (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2008 pod sp. zn. 20 Cdo 2273/2008, ze dne 5. srpna 2008 pod ...

Zobrazit celý článek
12.11.2017

Postih účtu manžela po rozvodu

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl 30. června 2017 usnesením č.j. 25 Co 155/2017-65, že peníze složené na účtech až do právní moci rozsudku o zániku manželství byly z pohledu oprávněného ve společném jmění manželů a lze na ně i nadále vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného na základě exekučních příkazů ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing