< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
10.10.2016

Referenční úroková sazba ECB (Fixed rate) - podklad pro výpočet úroku z prodlení v EUR

Zdroj informací o historii a výši úrokové sazby pro hlavní refinanční operace použité Evropskou centrální bankou během jejích hlavních refinančních operací - Minimální nabídkové sazby pro hlavní refinanční operace - Fixed rate, coby podkladu pro výpočet zákonného úroku z prodlení při plnění v EUR, se nachází na adrese: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html, respektive přehledněji zde: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html, ...

Zobrazit celý článek
27.9.2016

Soudní exekutor není při aplikaci § 46 odst. 7 EŘ "řadovým věřitelem" v rámci insolvenčního řízení

Ústavní soud svým nálezem pod sp. zn. IV. ÚS 378/16 z 6.9.2016 označil závěry publikované v usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 3182/2014 z 23.10.2014 a dokonce v tzv. „zelené sbírce“ (R 32/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), že exekutora je nezbytné považovat za „řadového věřitele“, který je povinen své nároky ...

Zobrazit celý článek
2.9.2016

Exekuční soud nemůže přezkoumávat správnost titulu a nalézacího řízení

Věcnou správností exekučního titulu ani případnými vadami řízení, jež předcházely jeho vydání, se soud v exekučním řízení nemůže zabývat (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10.2002, sp. zn. 20 Cdo 554/2002, uveřejněné pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí astanovisek - Při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro vymožení peněžitého ...

Zobrazit celý článek
17.8.2016

Exekutorovi vzniká nárok na odměnu již pověřením k provedení exekuce

Podle nálezu Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 3250/14 ze dne 1.7.2016 má soudní exekutor nárok na úhradu nákladů exekuce zásadně povinným, a to již od okamžiku nařízení exekuce (resp. okamžiku, kdy byl jejím provedením exekučním soudem pověřen), s výjimkou situací, kdy je třeba za v řízení úspěšného účastníka namísto oprávněného považovat ...

Zobrazit celý článek
12.8.2016

Výzva povinnému k dobrovolnému splnění povinnosti až po vydání exekučních příkazů je nestandardní ?!

Ústavní soud vyslovil 9. srpna 2016 ve svém usnesení pod sp. zn. III. ÚS 1839/16 následující. Ustanovení § 44 odst. 1 exekučního řádu uvádí, že povinnému zašle exekutor vyrozumění o zahájení exekuce nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje. Z toho vyplývá, že soudní exekutor může povinného o zahájení exekuce ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing