< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >
17.11.2016

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob

Ústavní soud vydal dne 22.09.2016 nález sp. zn. I. ÚS 190/15, kterým formuloval, zobecněno, povinnost obecných soudů předkládat velmi přesvědčivé argumenty, pokud dotváří právo proti zájmům soukromých osob. Konkrétně pro vyloučení možnosti souběhu pracovněprávního vztahu a činností spadajících do okruhu činnosti statutárního orgánu uložil obecným soudům „předložit velmi přesvědčivé argumenty, protože jde o soudcovské ...

Zobrazit celý článek
31.10.2016

Dluhem z podnikání není dluh ze záruky za závazek podnikatele

Dle usnesení Nejvyššího soudu z 23. února 2011 pod sen. zn. 29 NSČR 9/2009 (uveřejněného pod č. 112/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) je podmínka, že dlužník nemá dluhy z podnikání, pro účely posouzení, zda návrh na povolení oddlužení podala k tomu oprávněná osoba (ve smyslu § 389 odst. 1 a § ...

Zobrazit celý článek
23.10.2016

Pro doručování dle § 46b písm. a) o. s. ř. není principiálně významné, zda se adresát na adrese skut

Dle usnesení Ústavního soudu pod sp.zn. II.ÚS 1308/10 ze dne 30.6.2010, tedy z doby počátku účinnosti zák. č. 7/2009 Sb., kterou byl novelizován o. s. ř. s účinností od 1. 7. 2009, konkrétně ustanovení § 49 o. s. ř., které upravuje doručování písemností do vlastních rukou, který od základu změnil pojetí doručování podle ...

Zobrazit celý článek
12.10.2016

Aktuální úprava modifikace manželského majetkového práva ve vztahu k exekucím

Komplexní aktuální pojednání o úpravě manželských majetkových práv pro účely exekučního řízení autorů JUDr. Ervína Perthena, MBA a Mgr. Heleny Kuberové, advokátů PPS advokati s.r.o., je prezentováno na http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-soudnich-rozhodnuti-o-uprave-manzelskych-majetkovych-prav-vydanych-do-31122013-do-verejneho-seznamu-97277.html. ...

Zobrazit celý článek
10.10.2016

Věřitel má právo na úroky z prodlení jen do okamžiku úhrady dluhu do rukou soudního exekutora

Podle rozsudku Nejvyššího soudu vydaného 18.02.2009 pod sp. zn. 32 Cdo 3594/2007, potažmo rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. ledna 2006 pod sp. zn. 26 Co 504/2005, uveřejněného pod číslem 66/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na který Nejvyšší soud bezezbytku odkázal, nemá věřitel právo na úroky z prodlení ze zaplacené ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing