< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
10.11.2017

Možnosti obrany poddlužníka

Dlužník povinného ... není oprávněn podat odvolání proti usnesení, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky, proti němuž je (na rozdíl od exekučního příkazu, kterým soudní exekutor postihne pohledávku povinného) odvolání věcně přípustné. Námitku, že povinný nemá vůči němu pohledávku, jež by mohla být oprávněnému nařízením výkonu rozhodnutí či postižením ...

Zobrazit celý článek
1.10.2017

K nepřípustnosti vedení řízení o zastavení exekuce po úhradě vymáhané pohledávky

Není-li po 1.11.2009 v době rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce dána existence nařízené a trvající exekuce, jakožto zvláštní podmínky řízení o takovém návrhu, je nutné podle § 103, § 104 odst. 1 věty první a § 254 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 ...

Zobrazit celý článek
31.7.2017

Ke splatnosti výživného "předem"

Ústavní soud se 11. 10. 2016 zabýval pod zn. III. ÚS 2988/16 otázkou okamžiku splatnosti výživného, jehož splatnost byla dohodou účastníků sjednána do "každého 15. dne běžného měsíce předem". Přípusil, že existují dvě v zásadě rovnocenné výkladové varianty (při zohlednění § 921 občanského zákoníku, příp. § 97 odst. 1 zákona o rodině), ...

Zobrazit celý článek
19.6.2017

Náhrada nákladů exekuce se uspokojí ve třetí skupině (§ 337c odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Dle čl. XVIII. stanoviska Nejvyššího soudu Cpjn 200/2005, [R 31/2006 civ.] pohledávka exekutora na náhradu nákladů exekuce se při exekuci prodejem nemovitostí uspokojí v rozvrhu rozdělované podstaty ve třetí skupině (§ 337c odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).   Za nesprávný lze mít především názor, že k pohledávce exekutora na náhradu nákladů exekuce se při rozvrhu rozdělované podstaty nepřihlíží.   Nelze ...

Zobrazit celý článek
16.6.2017

Vliv zahájení insolvenčního řízení a zjištění úpadku povinného na probíhající exekuční řízení

Dle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015 pod sp. zn. 62 Co 24/2015, publikovaného pod R 89/2015 civ., ustanovení § 140a insolvenčního zákona neplatí pro exekuční (vykonávací) řízení. Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vedeného na majetek povinného a vliv rozhodnutí, jímž byl zjištěn úpadek povinného, na probíhající exekuční (vykonávací) řízení upravuje ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing