< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
16.6.2017

Vliv zahájení insolvenčního řízení a zjištění úpadku povinného na probíhající exekuční řízení

Dle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015 pod sp. zn. 62 Co 24/2015, publikovaného pod R 89/2015 civ., ustanovení § 140a insolvenčního zákona neplatí pro exekuční (vykonávací) řízení. Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vedeného na majetek povinného a vliv rozhodnutí, jímž byl zjištěn úpadek povinného, na probíhající exekuční (vykonávací) řízení upravuje ...

Zobrazit celý článek
31.5.2017

Obrana domnělého poddlužníka

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako kárného soudu ze dne 24. 10. 2011 pod č.j. 14 Kse 5/2011–118 (vydaného ve věci kárného obvinění soudního exekutora), „Dospěje-li dlužník povinného k závěru, že podle doručeného usnesení (exekučního příkazu) nemůže být výkon (exekuce) rozhodnutí proveden, například proto, že ve skutečnosti proti němu povinný nemá ...

Zobrazit celý článek
15.3.2017

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., je povinna k součinnosti se soudním exekutorem

Krajský soud v Hradci Králové dospěl ve svém usnesení z 29. března 2013 pod sp. zn. 21 Co 722/2012 k závěru, že ustanovení § 33 exekučního řádu je třeba vykládat šířeji, a to v souvislosti s § 128 občanského soudního řádu, podle kterého každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají ...

Zobrazit celý článek
8.3.2017

Překážky vykonatelnosti notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti

Dle rozsudku Nejvyššího soudu z 10.10.2000 pod sp. zn. 21 Cdo 267/2000 nařídí-li soud podle notářské zápisu se svolením k vykonatelnosti výkon rozhodnutí, ačkoliv oprávněný nemá na vymáhané plnění podle hmotného práva nárok, je to důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí postupem podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. Nařízený ...

Zobrazit celý článek
1.3.2017

Důsledky odkladu vykonatelnosti titulu

Podle usnesení Nejvyššího soudu z 5.4.2011 pod sp. zn. 20 Cdo 5248/2009 „Vyslovení (nařízení) odkladu vykonatelnosti exekučního titulu je pouze důvodem odložení provedení exekuce;odklad vykonatelnosti neznamená, že rozhodnutí, jež kvalitu vykonatelnosti dříve nabylo, ji tím naopak pozbylo. Povolení odkladu vykonatelnosti exekučního titulu před zahájením exekučního řízení nebo po jeho zahájení nebrání ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing