< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
11.1.2017

Souhrnné stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu řady ustanovení EŘ

Stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 200/2005 přijaté dne 15.2.2006 poskytuje souhrnně výklad řady ustanovení a návod k aplikaci zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v tehdy platném znění. ...

Zobrazit celý článek
10.1.2017

Odměna exekutora při zastavení exekuce činí nejméně 3.000,- Kč

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 12. 2003 pod sp. zn. 19 Co 559/2003 (publikovaného jako R 22/2005 civ.), zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce v důsledku zastavení exekuce bez jeho zavinění, činí odměna exekutora nejméně 3000 Kč, bez zřetele k tomu, že žádný exekuční úkon nevykonal. Zanikne-li totiž pověření exekutora ...

Zobrazit celý článek
9.1.2017

Zánikem právnické osoby nezaniká k zajištění jejího závazku zřízené zástavní právo

Zástavní právo nezaniká, jestliže dluh odpovídající zajištěné pohledávce nemůže být uspokojen právnickou osobou jako dlužníkem proto, že zanikla bez právního nástupce. To je závěr, k němuž dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 9.2.2006 v řízení pod sp. zn. 21 Cdo 1198/2005. ...

Zobrazit celý článek
22.12.2016

PF 2017

Všem svým stávajícím i budoucím partnerům a spolupracovníkům, všem oprávněným z naším úřadem vyřizovaných věcí, jakož i přátelům a známým, i příznivcům přejeme klidné vánoční svátky a pevné zdraví v nadcházejícm roce.  Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou ...

Zobrazit celý článek
7.12.2016

Exekuci k vymožení zvýšeného výživného na základě změny titulu lze vést všemi způsoby

Usnesení Krajského soudu v Brně čj. 54 Co 607/2012-31 z 23.7.2012KS Brno schvaluje s odkazem na § 52 odst. 1 a § 60 e.ř. přiměřené použití § 284 odst. 3 o.s.ř. při vymáhání v budoucnu splatného výživného jakýmkoliv způsobem exekuce.   ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing