< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
7.12.2016

Exekuci k vymožení zvýšeného výživného na základě změny titulu lze vést všemi způsoby

Usnesení Krajského soudu v Brně čj. 54 Co 607/2012-31 z 23.7.2012KS Brno schvaluje s odkazem na § 52 odst. 1 a § 60 e.ř. přiměřené použití § 284 odst. 3 o.s.ř. při vymáhání v budoucnu splatného výživného jakýmkoliv způsobem exekuce.   ...

Zobrazit celý článek
20.11.2016

Srážky ze mzdy - poradna EKČR

Komplexní pojednání o srážkách ze mzdy včetně odkazu na kalkulačku srážek zpracované Exekutorskou komorou naleznete na http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/824-19-srazky-ze-mzdy?w. ...

Zobrazit celý článek
17.11.2016

Soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob

Ústavní soud vydal dne 22.09.2016 nález sp. zn. I. ÚS 190/15, kterým formuloval, zobecněno, povinnost obecných soudů předkládat velmi přesvědčivé argumenty, pokud dotváří právo proti zájmům soukromých osob. Konkrétně pro vyloučení možnosti souběhu pracovněprávního vztahu a činností spadajících do okruhu činnosti statutárního orgánu uložil obecným soudům „předložit velmi přesvědčivé argumenty, protože jde o soudcovské ...

Zobrazit celý článek
31.10.2016

Dluhem z podnikání není dluh ze záruky za závazek podnikatele

Dle usnesení Nejvyššího soudu z 23. února 2011 pod sen. zn. 29 NSČR 9/2009 (uveřejněného pod č. 112/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) je podmínka, že dlužník nemá dluhy z podnikání, pro účely posouzení, zda návrh na povolení oddlužení podala k tomu oprávněná osoba (ve smyslu § 389 odst. 1 a § ...

Zobrazit celý článek
23.10.2016

Pro doručování dle § 46b písm. a) o. s. ř. není principiálně významné, zda se adresát na adrese skut

Dle usnesení Ústavního soudu pod sp.zn. II.ÚS 1308/10 ze dne 30.6.2010, tedy z doby počátku účinnosti zák. č. 7/2009 Sb., kterou byl novelizován o. s. ř. s účinností od 1. 7. 2009, konkrétně ustanovení § 49 o. s. ř., které upravuje doručování písemností do vlastních rukou, který od základu změnil pojetí doručování podle ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing