< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >
18.12.2015

Res iudicata v exekučních věcech

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2004 pod sp. zn. 20 Cdo 1082/2004 obsahuje stanovisko, že pojem stejné věci je pro věci výkonu rozhodnutí i pro věci exekuční třeba vykládat se zřetelem ke zvláštnostem těchto řízení; obvyklý obecný náhled právní teorie i soudní praxe na totožnost věci založený na shodě ...

Zobrazit celý článek
16.12.2015

PF 2016

Všem svým stávajícím i budoucím partnerům a spolupracovníkům, jakož i všem přátelům, známým a příznivcům přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do dalšího krásného roku.   Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou ...

Zobrazit celý článek
8.12.2015

Při zajištění aktiv povinného exekutor vyčísluje náklady z vymáhané (nikoli vymožené) částky

Okresní soud v Jindřichově Hradci zaujal 1.9.2015 ve svém usnesení čj. 10 EXE 2798/2013-20 stanovisko, že ustanovení § 5 odst. 1 vyhl. č. 330/2001Sb. vyvolává úvahy o nutnosti stanovení odměny exekutora až poté, kdy je peněžitá pohledávka vymožena, avšak tento princip v exekučním řízení nelze aplikovat bezvýjimečně. Tam, kde exekutor provádí zajištění aktiv ...

Zobrazit celý článek
1.12.2015

Exekutor je podnikatelem

Ústavní soud v usnesení pod sp. zn. II. ÚS 150/04 ze dne 31. 8. 2004 vyslovil základní premisu, že „exekutor vystupuje při své činnosti v postavení podnikatele podle obchodního zákoníku“, čemuž odpovídá coby „základní charakteristika postavení podnikatele soustavná činnost prováděná za účelem dosažení zisku a ve vztahu k oprávněnému na vlastní riziko“. ...

Zobrazit celý článek
27.11.2015

20 Cdo 1128/2004 ze dne 14.10. 2004

Nejvyšší soud ČR se v usnesení pod sp. zn. 20 Cdo 1128/2004 ze dne 14.10.2004 vyjádřil následovně: „Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, která se stane splatnou teprve v budoucnu nebo přikázáním dílčích pohledávek, které budou povinnému z téhož právního důvoduv budoucnu postupně vznikat, lze nařídit jen v případě, že tato ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing