< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
21.7.2015

Rozhodný je směnný kurz cizí měny platný v době splatnosti půjčky

Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 3. 2. 2010 pod sp. zn. II. ÚS 219/10 považoval za správný postup obecného soudu, který určil výši dlužné částky použitím směnného kurzu cizí měny platného v době splatnosti předmětné půjčky, neboť nesplnění povinnosti dlužníka vrátit předmětnou dlužnou částku řádně a včas nelze klást k tíži věřitele, ...

Zobrazit celý článek
10.7.2015

Určení rozhodce dle rozhodčí doložky sjednané po 1.4.2012

Dle názoru Krajského soudu v Praze prezentovaného v řízení pod sp. zn. 19 Co 388/2014 rozhodčí doložka sjednaná mezi oprávněnou a povinným v obsahu úvěrové smlouvy ze dne 5. 8. 2013, jakož i samostatně uzavřená rozhodčí smlouva z téhož dne byly uzavřeny až poté, co nabyla účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení č. ...

Zobrazit celý článek
28.6.2015

Novelizace exekučních předpisů od 1.7.2015

1.7.2015 nabývá účinnosti zákon č. 139/2015 Sb. jímž dochází k další novelizaci občanského soudního řádu, exekučního řádu a katastrálního zákona. Největší změny v dosavadním procesu exekucí spočívají v tom, že postih majetku manžela povinného je podmíněn výsledkem lustrace v Seznamü listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky, který takový postih ...

Zobrazit celý článek
15.5.2015

Postih výlučného majetku manžela povinného v řízeních zahájených před 1.1.2013

Ústavní soud rozhodl 8.4.2015 pod sp. zn. Pl.ÚS 1/14 o zrušení článku LII, bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb. Učinil tak proto, protože shledal toto ustanovení zakládajícím nepřípustnou retroaktivitu, která od 1.1.2014 zpětně umožňovala - v řízeních zahájených před 1.1.2013 - postih výlučného majetku manžela povinného, byl-li vymáhán závazek, který vznikl za trvání manželství ...

Zobrazit celý článek
14.4.2015

Význam vyvěšení "sdělení" při doručení dle § 49 odst. 1 občanského soudního řádu

Nejvyšší soud České republiky v usnesení pod sp. zn. 33 Cdo 1002/2013 ze dne 30.4.2013 vyjádřil i svůj názor na význam vyvěšení "sdělení" při doručování písemností, a to takto: Otázka, zda skutečnost, že soud nevyvěsil na úřední desce sdělení o tom, že mu byla vrácena písemnost, kterou si adresát do deseti ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing