< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
1.3.2015

Doručování rozhodčích nálezů

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1592/2006 ze dne 26. dubna 2007 obsahuje odůvodnění, že „Doručování rozhodnutí stranám není součástí postupu, kterým rozhodci vedou řízení. ... Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález, případně vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení ...

Zobrazit celý článek
8.2.2015

Rozsudek je vykonatelný vždy jen pro žalobce, nikoli i pro žalovaného.

Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 2924/2013 ze dne 24.4.2014 odkazujícího na Handl, V., Rubeš, J., a kol., Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. Panorama Praha 1985. s 229, 230 „...k závazkům, kdy se plnění má stát z ruky do ruky, má-li např. povinný zaplatit oprávněnému peněžitou částku oproti tomu, ...

Zobrazit celý článek
30.1.2015

Každý si má svá práva střežit především sám.

Ústavní soud v usnesení z 30.6.2010 pod sp. zn. II ÚS 1308/10, v souvislosti s novelou občanského soudního řádu povedenou zákonem č. 7/2009 Sb. konstatoval, že „tato úprava od základu mění pojetí doručování podle dosavadní úpravy tím, že opouští paternalistický přístup, který jí dominoval, a naopak vychází ze zásady, že každý si ...

Zobrazit celý článek
20.1.2015

Střet znění zákona s jeho účelem

Ústavní soud se ve stanovisku pléna US ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96, svazek 9, roč. 1997, část I., pod poř. č. 9 Sb. pro případ střetu znění zákona s jeho účelem vyjádřil ve prospěch aplikace zákona v souladu s jeho účelem následovně: „Vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného ...

Zobrazit celý článek
18.1.2015

Nové www stránky

Loučíme se s dosavadní provizorní internetovou prezentací úřadu. Dnešního dne došlo ke spuštění jeho plnohodnotných internetových stránek. V některých částech dosud nejsou naplněny vůbec, v některých jsou naplněny ne zcela dle našich představ, avšak jsme na samém začátku... ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing